maandag 24 april 2017

Ruth start 8 mei!


Vriendinnen, doe in de maand mei mee met onze vierweekse studie over het boek Ruth.
Als je ooit verlies, eenzaamheid of een seizoen van grote verandering of moeite hebt gekend, kun je je identificeren met de gebeurtenissen en de mensen uit het boek Ruth. Het verhaal van Ruth begint als een verhaal van hartzeer, maar het houdt daar niet op. Rouwen verandert in dansen als thema’s als loyaliteit, vriendelijkheid, moed, acceptatie, liefde en verlossing worden ontdekt. Maar uiteindelijk is Ruth een boek over de voorzienigheid van God. We moeten kleine gebeurtenissen in ons leven nooit onderschatten. Of het nu gaat om het zorgen voor familie, trouwen, werken, vriendelijk zijn voor je buren of het opvoeden van kinderen… alles gebruikt God ten goede voor hen die Hem liefhebben tot zijn eer en voor de verlossing van anderen. Het boek Ruth herinnert ons eraan dat geen enkele gebeurtenis en geen enkele persoon onbelangrijk is in Gods plan.

vrijdag 21 april 2017

Week 6 vrijdagLEES – 1 Korintiërs 15:1-4 
SOAP –  1 Korintiërs 15:3,4

De boodschap van het evangelie is de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. Hij heeft de straf van God gedragen voor onze zonden zodat wij genade mogen ontvangen. Hij stierf zodat wij kunnen leven. Hij heeft de dood overwonnen zodat wij de overwinning in dit leven mogen ervaren. Het evangelie lijkt dwaas voor ongelovigen, maar het kracht en wijsheid van God voor degenen die geloven. 

Waar heb jij kracht en bemoediging nodig om sterk te staan in het geloof en je toe te wijden aan het werk van God? Jezus Christus' dood, begrafenis en opstanding maken het mogelijk voor ons om een nieuw leven te leven met goddelijke sterkte en kracht om voor Hem te leven.

Vader God, ik dank U dat Uw mensen samen mogen strijden in deze wereld vanuit die overwinning die U behaald heeft. Help mij om de moeilijkheden in dit leven tegemoet te zien met vreugde zonde angst voor dat wat mij mag overkomen. Help mij om op Uw beloften te vertrouwen en niet te verlangen naar een pijnloos en probleemloos leven. Blijf mij laten zien hoe ik U kan verhogen boven alle moeiten op deze aarde. In Jezus' naam. Amen.

donderdag 20 april 2017

Week 6 donderdagLEES – Hebreeën 12:1-3    
SOAP –  Hebreeën 12:3

Gelovigen worden geconfronteerd met een vijandige wereld, zullen vervolging doorstaan en verraad en hartzeer ervaren. Maar we mogen zien op Jezus als ons voorbeeld. Als we vermoeid en moedeloos raken mogen we onszelf eraan herinneren dat Hij ook vermoeidheid en moedeloosheid heeft gekend, maar Hij bleef gefocused op de grote beloning die voor Hem lag. 

In welke situaties ervaar jij dat je vermoeid en moedeloos raakt? God heeft gelovigen de Heilige Geest gegeven die ons leidt, voorziet en kracht geeft om ons te blijven herinneren aan Zijn aanwezigheid en ons aan te moedigen vol te blijven houden.

Vader God, ik dank U dat U mij versterkt als ik oog in oog sta met pijn en hartzeer moet ervaren doordat ik U volg. Verfris en vernieuw mij als ik vermoeid raak. Bewerk in mij een doorzettingsvermogen en volharding om de wedloop te lopen die U voor mij heeft. In Jezus' naam. Amen.

woensdag 19 april 2017

Het is VolbrachtLieve zus,

Je verlossing is er. De ultieme prijs is betaald voor jouw leven. Je hoeft niet langer als slaaf van de zonde te leven, van je verslavingen of je verleidingen, maar je kunt je verlossing omarmen. Ren, verheug je en weer vrij om je leven in dankbaarheid te leven door de vrijheid die Jezus’ verlossing bracht.

Mijn gebed voor jou en voor mij is dat het gewicht van onze ketenen van spijt, schaamte en pijn ons niet langer terneer zullen drukken. 

Mijn gebed was week na week dat je door het Woord zou zien hoe God verlost van de vergissingen uit het verleden en het hartzeer in de levens van Naomi, Mozes, Sarah, Paulus en de overspelige vrouw.

Wat God deed in hun levens, wil hij ook in jouw leven doen.

Je bent verlost, je bent vrij.

Dus kijk omhoog, lieve zus; je bent een bevrijde vrouw.

Onze Redder en Verlosser heeft zijn plek in de hemel verlaten om bij ons te komen en dicht bij ons te zijn. Hij kwam als dienaar en Hij diende, helemaal tot aan Golgotha.

God is vlees geworden, legde Zichzelf uit grote liefde af voor jou… voor mij.

Hoe kunnen we dan ooit twijfelen aan onze waarde? De God van het universum. Degene die de planeten maakte en hen in hun baan leidde. Degene die een woord sprak en zo de wereld liet ontstaan kwam bij ons. Hij leefde zonder zonde en koos om in onze plaats te sterven… in mijn plaats.

Het is volbracht, lieve vriendin.

Het werk is gedaan. De prijs is betaald. We hoeven niet langer via een ander te gaan of iets te offeren om Gods goedkeuring te krijgen. Nu kun je direct naar God gaan, door Jezus.

De schuld is afbetaald.

Het is werkelijk volbracht.

Je kunt niet perfect genoeg zijn om redding te verdienen. Je kunt niet goed genoeg zijn, niet aardig genoeg, niet  mooi genoeg, niet  slim genoeg. Alleen Jezus kon de ultieme prijs betalen. En dat deed Hij.

Dus wat zou onze reactie moeten zijn op deze geweldige verlossing? Leef in dankbaarheid. Omarm wat Jezus voor ons deed, wees er dankbaar voor en sta Zijn verlossing toe om ons van binnenuit te veranderen.

Sta Zijn verlossing toe om de pijn te bedekken van het verraad door vrienden en familie. Sta Zijn verlossing toe om de wonden van het verleden te helen die nog als vers voelen. Sta Zijn verlossing toe om jouw vergissingen en spijt te bedekken. Zijn verlossing is genoeg.
Jezus zei tweeduizend jaar geleden aan het kruis: ‘Het is volbracht…’ en die waarheid geldt ook voor vandaag.

Wees een levend, ademend, wandelend getuigenis van het geweldige werk van Gods verlossende werk in jouw leven. Help anderen om te zien dat ze door Christus de verlossing en vrijheid kunnen vinden die ze hebben gezocht.

Hoe bedank jij Jezus voor het feit dat Hij jouw plek heeft ingenomen aan het kruis? Door een leven te leven dat getekend is door Zijn verlossing en bedekt is met Zijn genade.
Laten we praten: Hoe heeft Jezus’ verlossing jouw leven veranderd?

Heb God Groots Lief!

Angela

Vrienden, doe in de maand mei mee met onze vierweekse studie over het boek Ruth.

Als je ooit verlies, eenzaamheid of een seizoen van grote verandering of moeite hebt gekend, kun je je identificeren met de gebeurtenissen en de mensen uit het boek Ruth. Het verhaal van Ruth begint als een verhaal van hartzeer, maar het houdt daar niet op. Rouwen verandert in dansen als thema’s als loyaliteit, vriendelijkheid, moed, acceptatie, liefde en verlossing worden ontdekt. Maar uiteindelijk is Ruth een boek over de voorzienigheid van God. We moeten kleine gebeurtenissen in ons leven nooit onderschatten. Of het nu gaat om het zorgen voor familie, trouwen, werken, vriendelijk zijn voor je buren of het opvoeden van kinderen… alles gebruikt God ten goede voor hen die Hem liefhebben tot zijn eer en voor de verlossing van anderen. Het boek Ruth herinnert ons eraan dat geen enkele gebeurtenis en geen enkele persoon onbelangrijk is in Gods plan.


Week 6 woensdag
LEES – Johannes 19:16-30 
SOAP –  Johannes 19:28-30

Jezus Christus heeft gewillig Zijn geest overgegeven in gehoorzaamheid aan God. Hij heeft het verlossingswerk volbracht. Jezus krachtige werk aan het kruis laat zien hoeveel God ervoor over heeft om ons zo dichtbij Hem te brengen en ons heel dicht aan Zijn hart te brengen. 

In welke omstandigheden word jij verleid om te twijfelen aan de bereidheid en het verlangen van God om te redden? Voor wiens redding blijf jij standvastig bidden? Jezus verdroeg het volle gewicht van Gods heilige toorn maar heeft ook de intensiteit van het menselijke lijden ervaren. Jezus bleef aan het kruis voor ons. Als we twijfelen aan Gods liefde voor ons mogen we onszelf eraan herinneren dat Jezus het volledige verlossingswerk aan het kruis heeft volbracht voor ons.  

Vader God, ik dank U voor het volledige werk aan het kruis wat Jezus heeft volbracht. Ik dank U dat ik mij voor eeuwig veilig mag weten in Uw beloften ook als ik twijfel. Help me om Uw genadige vergeving van mijn zonden te blijven herinneren als ik word geconfronteerd met de zonden van mensen om mij heen. In Jezus' naam. Amen.

dinsdag 18 april 2017

Week 6 dinsdagLEES – Matteüs 26:17-29 
SOAP –  Matteüs 26:26-28

Jezus Christus heeft het Avondmaal ingesteld en de opdracht om Hem ermee te gedenken. Het Avondmaal is een prachtig beeld van het offer van Jezus aan het kruis en hoe onze levens voor altijd door Hem zijn veranderd. Elke keer als een gelovige deelneemt aan het Avondmaal, krijgt zij een vernieuwde focus op Jezus' liefde, genade en Zijn grote offer voor ons. 

Wat betekent het Avondmaal voor jou? Onze deelname aan het avondmaal is een tijd van aanbidding en gemeenschap met Jezus als we herinnerd worden aan Zijn grote liefde, de vergeving van zonde in ons leven en de belofte van Zijn spoedige wederkomst. 

Vader God, ik dank U voor Uw bijzondere gave om het Avondmaal kunnen vieren wat mij herinnert aan het offer van Jezus en Zijn liefde voor mij. Laat het deelnemen aan het Avondmaal voor mij niet langer een verplichting of gewoonte zijn, maar geef het een diepere en vernieuwde betekenis in mijn leven. In Jezus' naam. Amen

maandag 17 april 2017

Week 6: Jezus, gebroken voor ons
Goedemorgen en welkom bij onze laatste week van de studie Gebroken en Verlost. Ik ben zo blij dat je het hebt volgehouden, want ik ben ervan overtuigd dat dit de meest belangrijke week van onze studie is.

De afgelopen vijf weken hebben we gezien dat je gebroken bent als je een mens bent. Het resultaat van zonde is gebrokenheid. Gebrokenheid is iets waar we niet aan kunnen ontsnappen en het manifesteert zich op verschillende manieren, van trots tot onvruchtbaarheid, verlies, angst en nog veel meer.

Dus met Paulus zeggen we: ‘Wie kan ons redden van dit lichaam van de dood’ en van alle gebrokenheid die we om ons heen zien?

J E Z U S!

Hij is het prachtige antwoord op elk geruïneerd, gefragmenteerd stukje van ons leven. Maar de enige manier waarop Hij ons kon helen, was door zelf gebroken te worden voor ons.

Onze verzen zijn goed bekende verzen en ze laten zien welke lange weg Jezus ging om onze redder en heelmeester te worden.

Hij zou ons in die staat gebrokenheid en zonde hebben kunnen laten, maar in plaats daarvan werd Hij een van ons. Hij heeft honger, dorst en vermoeidheid ervaren. Hij wist uit eigen ervaring wat het was om afgewezen en bespot te worden, om oneerlijk behandeld te worden en hij wist zelfs hoe het was om in de steek gelaten te worden door degenen die het meest dichtbij Hem stonden. Hij wist wat het betekende dat mensen Hem allerlei kwaad aandeden terwijl hij niets daarvan had verdiend.

Uiteindelijk werd hij gestraft door zijn Vader voor leugens, onvriendelijkheid, overspel, moorden, smaad, klachten, verdorvenheden en allerlei andere vormen van zonde die Hij niet had begaan.

En dat deed Hij voor jou en voor mij!

Door Zijn straf, ontvangen wij vrede. Zijn straf had die van ons moeten zijn! Wij zijn degenen die gezondigd hebben en onze zonde stond tussen God en ons in. In plaats van vrede was er vijandschap. 

Maar Jezus nam dat allemaal op zich. Hij nam onze zonde, onze straf en onze verwijdering van God en Hij gaf ons vrede en gerechtigheid.

Nu kunnen we in Gods nabijheid komen en nu kunnen we zeker zijn van Zijn liefde. Nu hebben we altijd goddelijke hulp. Nu hebben we een glorieuze toekomst.

Door Zijn wonden zijn wij genezen. Jezus stierf zodat we vrede met God zouden hebben, maar Zijn dood bracht ons ook heling. Zijn dood bracht ons leven. Onze gebrokenheid was zo ernstig dat het elk gebied van ons wezen had getroffen, van ons hart tot onze ziel. Als je jezelf een beetje kent, weet je dat je jezelf niet beter kunt maken. Maar door het leven, de dood en de opstanding van Jezus hebben we de kracht om te vechten. We kunnen vechten tegen verleiding en we kunnen zelfs winnen. We kunnen de oorlog verklaren aan de zonde die op de loer ligt en overwinning behalen; niet omdat we sterk genoeg zijn, maar door de kracht van Jezus die aan ons is gegeven.

Laten we Christus’ werk aan het kruis dat Hij in onze plaats deed nooit voor lief nemen.

Kijkend naar Jezus,

Jen

Uitdaging van week 6: Het is Pasen, laten we ons verblijden en bewust richten op de dood van Jezus. Gebruik liederen, boeken of preken om je te helpen om de eerbied en dankbaarheid voor wat Hij voor ons deed te herontdekken.