vrijdag 24 november 2017

Zijn Naam Is...


Introductie
Zijn Naam Is
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd
en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
...”
- Filippenzen 2:9
Het verhaal van Verlossing begint in het eerste boek va
n de Bijbel. In het eerste deel van Genesis,
nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest door de
verleiding van de slang, heeft God
belooft dat er een Verlosser zou komen die de kop van de
slang zou vermorzelen (Genesis 3). Dit was
de eerste keer dat het
goede nieuws
van Gods reddende genade genoemd werd. Door de jaren
heen heeft God met grote zorg mensen en gebeurtenissen
zo geplaatst dat zij de komst van de
vermorzelaar van de slang bereiden.
Toen de tijd daar was heeft God twee gewone mensen b
ij elkaar gebracht, Maria en Jozef, en zij
zouden de laatste stukjes van de puzzel van het verlossi
ngsverhaal worden. Toen deze twee zich
verloofden, kwam er een engel die verkondigde dat God v
lees zou aannemen en zou worden zoals
degenen die redding nodig hadden (Lukas 1). Deze engel gaf hele specifieke instructies v
oor de naam
die dit kind moest krijgen.
Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de
Heere verscheen hem in een droom en zei:
Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, b
ij u te nemen, want wat in haar
ontvangen is, is uit de
Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven,
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden..
- Mattheüs 1:20-
21
Jezus
want Hij zal Zijn volk zalig maken.
Deze naam zou de meest waardevolle naam voor ons moeten
zijn. In deze naam zijn wij vergeven
van onze zonden en verzoend met God.
Door de Schrift heen zien we het belang van namen. Namen
vertellen vaak iets over een persoon.
Neem bijvoorbeeld Jakob, wiens naam
bedrieger
betekent. Op andere momenten vertelt het iets
ov
er de roeping van een persoon, zoals toen de naam van Ab
ram veranderd werd in Abraham, wat
betekent
vader van een menigte volkeren
.
Als het om God draait, dan is één naam niet genoeg om
een duidelijk beeld te krijgen van Zijn grote
karakter en machtige kracht.
Eén naam is eenvoudigweg niet genoeg om onze Redder
te
omschrijven.
Doe mee als we in de vier weken die naar kerst leiden kij
ken naar vier namen die vertellen van de
grootheid van Jezus.
Zijn Naam is
...
De Alfa en Omega.
Hoewel Jezus geboren is zoals alle mensen geboren worden
, heeft Hij eigenlijk
begin noch einde. Hij is de Ene in wie alle dingen hu
n begin en einde hebben.
De Blinkende Morgenster.
De ster wees de wijze mannen de weg naar de Redder van
de volken,
maar het is Jezus zelf die de Blinkende Morgenster is, die
ons leidt naar het Koninkrijk van God waar
we
waarde, leven en vrijheid van zonde vinden.
De Goede Herder.
De taak van een herder was zwaar. Je moest waakzaam zijn
en bereid om je eigen
leven te riskeren voor de schapen. Jezus is de Goede Herder.
Zijn zorg voor Zijn mensen is constant.
Hij houdt niet alleen constant de wacht over Zijn scha
pen, maar Hij ging zelfs zo ver dat Hij Zijn leven
gaf zodat Zijn schapen veilig zouden zijn.
De Vredevorst.
In de wereld en in onze eigen harten wordt vrede niet
gemakkelijk gevonden. En als
we het toch gevonden hebben, kan het onstabiel lijken
en gemakkelijk verloren. Maar Jezus vertelt
ons dat Hij de Vredevorst is. In Hem vinden wij een vre
de die alle begrip te boven gaat (Fil. 4:7).
Ons gebed is dat door deze Kerst studie je dieper mag kij
ken naar de persoon van Jezus door Zijn
namen te bestuderen. Dat God ons laat groeien in gelo
of en aanbidding door ware kennis van Zijn
Zoon.
“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd 
en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,…”
- Filippenzen 2:9
Het verhaal van Verlossing begint in het eerste boek van de Bijbel. In het eerste deel van Genesis, nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest door de verleiding van de slang, heeft God belooft dat er een Verlosser zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen (Genesis 3). Dit was de eerste keer dat het “goede nieuws” van Gods reddende genade genoemd werd. Door de jaren heen heeft God met grote zorg mensen en gebeurtenissen zo geplaatst dat zij de komst van de vermorzelaar van de slang bereiden. 
Toen de tijd daar was heeft God twee gewone mensen bij elkaar gebracht, Maria en Jozef, en zij zouden de laatste stukjes van de puzzel van het verlossingsverhaal worden. Toen deze twee zich verloofden, kwam er een engel die verkondigde dat God vlees zou aannemen en zou worden zoals degenen die redding nodig hadden (Lukas 1). Deze engel gaf hele specifieke instructies voor de naam die dit kind moest krijgen. 
 “Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden..” - Mattheüs 1:20-21
Jezus—want Hij zal Zijn volk zalig maken.
Deze naam zou de meest waardevolle naam voor ons moeten zijn. In deze naam zijn wij vergeven van onze zonden en verzoend met God.
Door de Schrift heen zien we het belang van namen. Namen vertellen vaak iets over een persoon. Neem bijvoorbeeld Jakob, wiens naam “bedrieger” betekent. Op andere momenten vertelt het iets over de roeping van een persoon, zoals toen de naam van Abram veranderd werd in Abraham, wat betekent “vader van een menigte volkeren”.
Als het om God draait, dan is één naam niet genoeg om een duidelijk beeld te krijgen van Zijn grote karakter en machtige kracht. Eén naam is eenvoudigweg niet genoeg om onze Redder te omschrijven.
Doe mee als we in de vier weken die naar kerst leiden kijken naar vier namen die vertellen van de grootheid van Jezus.
Zijn Naam is…
De Alfa en Omega. Hoewel Jezus geboren is zoals alle mensen geboren worden, heeft Hij eigenlijk begin noch einde. Hij is de Ene in wie alle dingen hun begin en einde hebben.
De Blinkende Morgenster. De ster wees de wijze mannen de weg naar de Redder van de volken, maar het is Jezus zelf die de Blinkende Morgenster is, die ons leidt naar het Koninkrijk van God waar we  waarde, leven en vrijheid van zonde vinden.
De Goede Herder. De taak van een herder was zwaar. Je moest waakzaam zijn en bereid om je eigen leven te riskeren voor de schapen. Jezus is de Goede Herder. Zijn zorg voor Zijn mensen is constant. Hij houdt niet alleen constant de wacht over Zijn schapen, maar Hij ging zelfs zo ver dat Hij Zijn leven gaf zodat Zijn schapen veilig zouden zijn. 
De Vredevorst. In de wereld en in onze eigen harten wordt vrede niet gemakkelijk gevonden. En als we het toch gevonden hebben, kan het onstabiel lijken en gemakkelijk verloren. Maar Jezus vertelt ons dat Hij de Vredevorst is. In Hem vinden wij een vrede die alle begrip te boven gaat (Fil. 4:7).
Ons gebed is dat door deze Kerst studie je dieper mag kijken naar de persoon van Jezus door Zijn namen te bestuderen. Dat God ons laat groeien in geloof en aanbidding door ware kennis van Zijn Zoon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Om tijd te hebben voor het vertalen van allerlei andere documenten, het uitwerken van alle plannen en ideeën die God in mijn hart en hoofd heeft gestopt en het uploaden van o.a. de devotionals van voorgaande studies in YouVersion... om zo maar wat dingen te noemen, hebben we besloten deze laatste studie van 2017 niet live mee te vertalen. Ook zou het einde van de studie middenin de kerstvakantie vallen en deze is erg kort op de vorige.

De studiegids is wel vertaald! Wil je toch gewoon lekker de studie doen, hier kan je de studiegids bestellen via Amazon.de! De pdf komt ook als download beschikbaar op de engelse website, maar die link heb ik nog niet gezien. Houd die website in de gaten!
Wat jij en ik ECHT nodig hebben ...Ze zat voorovergebogen op het koude trottoir, om haar lichaam beter te beschermen tegen de gure wind. Het weerbericht had dalende temperaturen voorspeld voor de nacht. Het leek erop dat ze op diezelfde plek de nacht wilde doorbrengen, daar op die straatweg.
Ik had deze ontmoeting niet gepland.

We waren in de stad en hadden een strak schema en ik was van plan voor haar te bidden terwijl ik haar kordaat zou passeren. Maar voordat ik het in de gaten had pakte mijn jonge dochter mijn hand en hield me tegen, tot we voorover hurkten naar de geïmproviseerde slaapplek en zo veel dichterbij de dakloze vrouw kwamen dan ik me had voorgenomen.

Onze gezichten kwamen dichter bij elkaar. Onze ogen maakten contact. We strekten onze handen naar haar uit. 


Ze reageerde niet zoals ik zou verwachten van iemand in haar situatie. In plaatst daarvan hoorde ik terwijl ik voorover boog een prachtige hymne van haar lippen komen. Het ging over dankbaarheid en Gods trouw, en ik zal mijn leven lang haar gezicht niet vergeten, het straalde van pure VREUGDE.

We stopten zonder te weten wat we tegen zouden komen.

We bleven er omdat onze harten zich niet meer konden toesluiten.

Uiteindelijk werd het ons duidelijk dat ze proviand had voor de nacht, en een plan er weer bovenop te komen. Door een brand was ze haar huis verloren; maar het had haar geloof zeker niet uitgedoofd.

Jezus.

Zijn naam was op haar lippen, en hij was haar vaste fundament. Feitelijk vertelde zij ons als eerste, dat ze een heel, heel rijke vrouw was.


Rijk in Jezus Christus
-------------------------------------------------------------

We worden door hen stilgezet omdat ze zo tegengesteld aan de heersende cultuur, hun leven leven. In een maatschappij die vecht voor wat goed, eerlijk en makkelijk is, is er aan deze mensen iets radicaal anders. Zij zijn niet te missen. En als je in hun gezelschap bent geweest, blijft hun geweldige gedrag in je gedachten. Wat zij doen is gewoon onbegrijpelijk voor de rest van de wereld. En ze wettigen de belangrijke vraag: "Wat maakt deze mensen zo anders?"


Het is de VREUGDE van de Heer, gewoon heel eenvoudig.

Behalve dat het niet eenvoudig is, en hun omstandigheden verre van gewoon zijn.


Het is bijna altijd VREUGDE onder behoorlijk zwaarwichtige omstandigheden, en juist dat maakt hen meer standvastig. Ze schijnen zo schitterend en prachtig als sterren die in de meest donkere nacht zichtbaar zijn. Je kan gewoonweg je ogen er niet van afhouden. 

Ze zijn onder grote druk, maar er is VREUGDE.

Ze hebben lichamelijke gebreken, maar er is VREUGDE.

Ze zijn oneerlijk behandeld, maar er is VREUGDE.

Ze rouwen om een groot verlies, 
maar er is VREUGDE.


Gemak.

Spullen.

Status.

Overvloed.

Met wereldse verwachtingen vechten we voor deze dingen, maar er is nooit een blijvende bevrediging. Tijdens het gevecht zijn we er vaak ellendiger aan toe dan ooit.

Maar als we onze gedachten en harten op de soevereiniteit en goedheid van onze Verlosser richten, gaat alles er anders uitzien.

Onze hoop blijft standvastig.

Vrede overstroomd ons als een vloed.

Er is overlopende echte vreugde.

Ik kan niet voor jou spreken, maar ik wil ook zo leven.

  "Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus."- Fillipenzen 4: 19

Onze grootste behoefte?

Zijn naam is Jezus.

Als je God vraagt om wat je nodig hebt, vraag eerst om meer van Hém...

Aan Zijn voeten,

Whitney

*contact: We willen graag van jou wat horen in de reacties hieronder! Wat heeft God tot JOU gezegd door Zijn Woord toen we samen de Fillipenzenbrief behandelden?

woensdag 22 november 2017

Denk Aan Deze Dingen
Dit moest ik door schade en schande leren. En als ik eerlijk ben, is het een les die ik nog steeds aan het leren ben.  

Je gedachten zijn belangrijk. 

Een poosje geleden kwam ik thuis na een lange dag vergaderen, taxietje spelen voor mijn kinderen, basketbaltraining en een paar deadlines… en ik was op. Toen ik me klaarmaakte om naar bed te gaan, vertelde ik mijn man over die dag. Toen ik uitverteld was, keek hij me aan en zei: ‘Wow, het klinkt alsof je een hele pittige dag achter de rug hebt. 

Zijn reactie verraste me. Daardoor begon ik na te denken over wat ik had verteldWaar legde ik de nadruk op en welke onderdelen van mijn dag liet ik onopgemerkt? Wat liet ik belangrijk lijken en wat was niet belangrijk genoeg om te delen? 

Eigenlijk was het een hele goede dag geweest, hoewel het heus wel een volle dag was en het zelfs een tikje hectisch was zo nu en dan. 

Het was een dag met de mensen van wie ik het meest hou; een dag waarop ik mijn moederschap en mijn bediening – waar ik enorm enthousiast over ben – kon combineren. En toch koos ik ervoor om me te richten op mijn gedachten van stress en deadlines in plaats van op het goede waar God me mee had gezegend die dag.  

Mijn mans reactie liet me zien dat ik die dag mijn gedachten had gericht op het tegenovergestelde van Filippenzen 4:8. Ik dacht niet aan al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is… Ik liet mijn gedachten zich richten op het negatieve, mijn onzekerheid, mijn tekortkomingen. Het resultaat? Ik bracht een negatieve blik op mijn dag over met mijn verhaal, die totaal niet klopte met hoe de dag in werkelijkheid was verlopen.  

Hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer hoe belangrijk het is om te leven naar Filippenzen 4:8. Elke dag heb ik de keuze om me te richten op het goede, het lieflijke en Zijn Waarheid. Ik kan ook kiezen om me te richten op het tegenovergestelde.  

Maar in realiteit werkt het zo: waar ik aan denk heeft effect op elk gebied in mijn leven en op elke relatie die ik heb. Dat is waarom 2 Korinthe 10:5 zo belangrijk is. We moeten elke gedachte gevangen nemen en aan Christus gehoorzaam maken. Gods woord is het fundament van waarheid waar we onze levens op moeten bouwen. Onze emoties zijn niet het juiste fundament.  

Ons gedachteleven is krachtig en als we er geen acht op slaan, heeft het de kracht om ons van binnenuit kapot te maken. Dat is waarom het zo belangrijk is om Gods woord elke dag te lezen – het verfrist onze gedachten met Zijn waarheid en het zorgt ervoor dat God ons kan leiden, overtuigen en tot ons kan spreken door Zijn geïnspireerde woorden.  

Op een goede manier kunnen denken is het resultaat van het dagelijks lezen in Gods Woord.’ – Warren Wiersbe 

Dus vrienden, doe met me mee en kies waar we onze gedachten volgens Filippenzen 4:8 op kunnen richten:

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 

Vandaag kies ik ervoor om mijn gedachten te richten op Gods waarheid en niet op Satans leugens. Ik zal niet langer luisteren naar Satans beschuldigingen aangaande mijn leven.  

Vandaag kies ik ervoor om mijn gedachten te richten op wat eerbaar en rechtvaardig is in plaats van me te richten op oneerbare gedachten en herinneringen.  

Vandaag kies ik ervoor om mijn gedachten te richten op wat rein is, wat lieflijk is en wat welluidend is. Ik leer zien hoe deze kwaliteiten om me heen te vinden zijn in plaats van mijn gedachten af te laten dwalen naar het slechte en de corruptie in de wereld. 

Vandaag kies ik ervoor om mijn gedachten te richten op Gods geweldige werk in mij en in anderen om me heen.  

Vandaag kies ik ervoor om meer van Hem te zien en minder van de wereld.  

Vandaag kies ik ervoor om de controle te hebben over mijn gedachten in plaats van mijn gedachten de controle over mij te geven. Ik zal niet langer een slaaf van mijn gedachten zijn.  

Doe je met me mee?  

Heb God Groots Lief!