vrijdag 24 maart 2017

Geen Reden voor Angst

Angst…
Kan veroorzaakt worden door van alles. Het kan opgeroepen worden door mensen, moeilijkheden, verlies, het verleden, het onbekende of de toekomst.  Angst is dat gevoel van dat je bang bent of vreest over wat er zal gebeuren; of dat jouw noden of verlangens niet vervuld zullen worden.

Angst is een goede vriend van me. Ik kan allerlei angstwekkende scenario’s tevoorschijn toveren. Vele daarvan zorgen ervan dat ik in paniek raak en de meesten zullen nooit werkelijkheid worden. Gek, toch?

God heeft ons veel Schriftgedeeltes gegeven waarin Hij ons aanmoedigt om niet bang te zijn. Er bestaat zelfs een christelijke mythe dat er 365 verzen over angst zijn in de Bijbel; een voor elke dag van de week. Dat is niet waar. In de ESV, bijvoorbeeld, komen de woorden ‘fear not’ en ‘be not afraid’ (wees niet bang) 137 keer voor. Maar we hebben ook geen 365 ‘wees niet bang-verzen’ nodig. Als God het slechts één keer gezegd zou hebben, zou dat voldoende zijn geweest.
Laten we eens kijken naar het vers van vandaag om te ontdekken waarom we niet bang hoeven te zijn.

1. Hij is JOUW God.
‘Wees niet verschrikt, want ik ben uw God.’ – Jesaja 41-10
God heeft alles door Zijn Woord gemaakt en hij onderhoudt alle dingen door Zijn kracht. Hij zorgt ervoor dat dieren spreken (Numeri 22) en Hij fluit de vliegen naar zich toe (Jesaja 7). Hij splitst de zee en zorgt ervoor dat de zon stilstaat. Hij is zo puur en heilig dat niemand naar Hem kan kijken en in leven kan blijven (Exodus 33:20). Hij wekt dode harten op en geeft leven (Ezechiël 36). Om te spreken met de oude 'Baptist Catechism': ‘God is een geest, eindeloos en eeuwig, en onveranderbaar in Zijn wezen, wijsheid, kracht, heiligheid, rechtvaardigheid, goedheid en waarheid.’ Deze geweldige God is niet alleen maar God, Hij is JOUW God.
Door het vertrouwen in Jezus Christus kun je aanspraak op Hem maken en Hij maakt aanspraak op jou. Hij zorgt voor hen voor wie Jezus heeft geleden. Hij beschermt hen voor wie Jezus stierf. Als leden van Zijn familie zijn we veilig bij Hem en Hij zorgt voor ons.
Wat hebben we voor reden om bang te zijn? Denk altijd aan Romeinen 8:31:
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

2. God is bij je.
Wees niet bevreesd, want ik ben met u.’
Heb je je ooit afgevraagd waarom je bang wordt?
Soms is het omdat we naar een situatie kijken en we voelen ons blootgesteld en alleen, zonder controle over de situatie of hulp. We voelen ons verloren en we weten niet wat we moeten doen of waar we heen moeten gaan. Een onderdeel van Gods grootheid is dat Hij alomtegenwoordig is. Dat betekent dat Hij overal op hetzelfde moment is. Hij wordt niet beperkt door tijd of ruimte.
In Johannes 14:23 zegt Jezus: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.’
Hij woont bij elke gelovige: Hij beschermt, leert en leidt. Hij hangt niet alleen maar rond. Hij is niet alleen maar aanwezig terwijl Hij afgeleid is, zoals wij vaak aanwezig zijn bij onze familie maar ook bezig zijn met onze telefoons. Ondanks alles wat er gebeurt is Hij 100% gefocust op Zijn kind – dat dat ben jij en dat ben ik! Hij is zich volledig bewust van onze gedachten, gevoelens, verlangens, zwakheden en sterkte. Hij weet het allemaal – elke ingehouden traan en elke kleine zucht. Hij is er om je op te heffen en om je te leiden, om je te onderwijzen en te corrigeren.
Hoe meer we deze waarheid in ons hart laten bezinken, hoe meer angst door goddelijke vrede zal worden vervangen.

3. God zal je helpen
‘Ik sterk u, ook help Ik u,  ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’
Zo’n beetje alles waartoe we geroepen zijn, kunnen we niet alleen. En dat is goed. Het zorgt voor nederigheid en afhankelijkheid. Onze God is zo vriendelijk en genadig dat Hij ons altijd helpt om onze roeping te volgen en om te strijden tegen de aanvallen van vijand.
Van Adam tot de apostel Paulus, angst is steeds de vijand van de mens geweest. Het is een strijd die we dagelijks moeten strijden. Angst is een reële vijand, maar onze God is groter. En hoe meer je weet van God, hoe meer angst op een afstandje zal blijven.

Kijkend naar Jezus,

Jen

We zijn in de tweede week van onze studie Gebroken & Verlost. Je kunt de studiegids Gebroken en Verlost vinden bij Amazon.de of je kunt hem downloaden. Pak een lekker kopje koffie of kopje thee, doe je bijbel open en laten we ons verheugen samen met Gods gebrokenen en verlosten.

Week 2 vrijdagLEES - Jesaja 41:9-10
SOAP – Jesaja 41:10

God belooft zijn dienaren dat we voor altijd van Hem zijn als Hij ons kiest. Hij blijft bij ons, geeft ons kracht, helpt ons en houdt ons hoog. Gods liefde en aanwezigheid is eeuwig en onherroepelijk. God stopt er niet mee om van ons te houden.

Wanneer heb jij de zekerheid en de belofte van Gods aanwezigheid en kracht nodig?


Vader God, ik dank U voor Uw overweldigende liefde en eeuwige aanwezigheid in mijn leven. Help me om te vertrouwen op de belofte van Uw eeuwige aanwezigheid, zelfs als mijn uiterlijke omstandigheden dat niet lijken te tonen. In Jezus’naam. Amen. 

donderdag 23 maart 2017

Week 2 donderdagLEES - Jesaja 40:28-31
SOAP – Jesaja 40:28-31   

Jesaja deelt deze bemoedigende woorden met het volk Israël als ze worstelen om God te volgen. Gelovigen kunnen houvast vinden in deze beloftes. Je toeleggen op het volgen van God kan heel uitputtend en verootmoedigend zijn. God roept Zijn mensen op om te volharden in geloof, te vertrouwen op Zijn macht en kracht – niet op onszelf.

Ervaar jij wel eens vermoeidheid als het gaat om jouw toewijding aan God? God op de eerste plek zetten in je leven lijkt misschien een uitdaging, maar God belooft ons Zijn kracht en macht die ons helpen om vol te houden en door te zetten.


Vader God, ik dank U voor Uw kracht en Uw macht die me helpen om toegewijd te blijven aan U. Als ik de neiging heb om op te geven, wilt U me er dan aan herinneren dat ik niet moet vertrouwen op mijn eigen kracht of mijn eigen wil, maar alleen op Uw Geest. In Jezus’ naam. Amen. 

woensdag 22 maart 2017

Wees Sterk & Moedig


Mozes is een van mijn favoriete bijbelpersonages. Hij was een man die veel fouten maakte, zijn tekortkomingen had en zijn gebreken aan iedereen toonde. Hij voelde zich zwak toen hij sterk moest zijn en had het gevoel dat hij de taak die God aan hem gaf niet aankon.
In dat verhaal kan ik mezelf herkennen. Ik heb er vaker een potje van gemaakt dan ik zou willen toegeven. Ik heb me laten leiden door angst, me erdoor laten terughouden en angst heeft me meer slapeloze nachten bezorgd dan een pasgeboren baby.

En zwakheid… Ook dat…

Ik bid God vaak dat hij een ‘Aaron’ in mijn leven brengt. Iemand die welbespraakter is dan ik. Iemand die namens mij kan spreken. Omdat ik ronduit eerlijk tegen je wil zijn, wil ik met je delen dat ik vaak het gevoel heb dat ik niet geschikt ben om deze bediening te leiden.
Mozes heeft dan misschien gestotterd, maar ik maak vaker een puinhoop door wat ik zeg dan ik wil delen.

Mozes droeg de stempel ‘spraakgebrek’ en ik droeg de stempel ‘leerstoornis’. Daardoor wilden we allebei een ander naar voren schuiven. Als we ons maar konden verbergen achter die ander zodat mensen onze gebreken niet zouden zien.

En ondanks onze zwakheid en gebrokenheid kiest God ervoor om ons te gebruiken… en Hij kiest jou ook, lieve vriendin.

In het vers van vandaag zien we dat Mozes niet lang meer te leven heeft. Hij heeft geleerd om met God te gaan door de ups en downs van het leven. Hij kent deze waarheid doordat hij het heeft ervaren: GOD ZAL JE NOOIT VERLATEN.

Toen Mozes zwak was, maakte God hem sterk.

Toen Mozes angstig was, maakte God hem moedig.

Het is geweldig om het verschil te zien tussen de Mozes aan het begin van zijn roeping en Mozes die aan het einde van zijn leven is gekomen… Hij wandelde 40 jaar lang dichtbij God.

Door Mozes’ persoonlijke relatie met God kon hij het volk Israël bemoedigen – en Jozua in het bijzonder – en hen uitdagen om sterk en moedig te zijn. Hoe? Door tijd door te brengen met God, door Hem te vertrouwen en door God op Zijn Woord te vertrouwen… door te geloven dat God zal doen wat Hij zegt. Mozes leerde hoe hij sterk en moedig kon zijn door te vertrouwen op God en door Hem steeds weer te zien werken in zijn leven.

Het was Mozes die zag hoe God de rode zee splitste en het volk Israël erdoor liet lopen.

Het was Mozes die zag hoe God het volk Egypte veroordeelde voor hun ongehoorzaamheid en in slavernij vasthouden van de Israëlieten.

Doordat God Zijn trouw liet zien in het leven van Mozes kon Mozes uitspreken over de volgende generatie: “Weest sterk en moedig! Weest niet bang! God gaat voor je uit, net zoals Hij dat voor mij heeft gedaan!”

En dat is wat we tegenwoordig nodig hebben.

We hebben vrouwen uit eerdere generaties nodig om hoop te geven aan de jongere generaties door te zeggen: “Wees sterk en moedig!”

We hebben het nodig om te horen van vrouwen die hun leven met God zijn gegaan en die kunnen getuigen van Zijn trouw in hun persoonlijke leven – vrouwen die dit niet alleen weten door wat Mozes vertelt in Deuteronomium 31, maar die het ook ervaren hebben!

We hebben het nodig om te luisteren naar vrouwen die dwars door de stormen van het leven heen zijn gegaan en die kunnen getuigen dat het waar is wat Mozes zegt – Jezus zal hen nooit één moment alleen laten om alleen door de storm te moeten gaan.

Dus ik vraag je vandaag: zal jij een ‘Mozes’ zijn voor de volgende generaties?  Zal jij moedig en sterk zijn door te vertellen hoe God trouw was in jouw persoonlijk leven? Zal jij vertellen aan de ‘Jozua’s’ over de dag dat God trouw was aan je en over hoe waar Zijn woorden zijn?
Oh, we hebben het zo nodig om meer verhalen over Gods trouw te horen! We hebben het nodig om getuigenissen te horen over hoe Gods Woord niet alleen waar was in de tijd van de bijbel, maar ook in onze tijd. We moeten eraan herinnerd worden dat God trouw was in het verleden en ook trouw is in het heden.

Mozes geeft ons de opdracht om sterk en moedig te zijn in elke strijd die we aangaan. Welk land God ons ook heen stuurt, we hoeven niet bang te zijn. Onze God is bij ons.  Laten we samen sterk en moedig zijn!

Laten we praten: Deel vandaag alsjeblieft je verhaal over hoe jij hebt geleerd om sterk en moedig te zijn door met God te wandelen! Deel met ons hoe God bij je was in de stormen van je leven en hoe je leerde om moedig te zijn. We hebben het nodig om jouw stem en jouw getuigenis die God je gaf te horen.

Heb God Groots Lief!

Angela

Dit is de tweede week van de studie Gebroken & Verlost.  Je kunt nog meedoen! Pak een lekker kopje koffie of thee, doe je bijbel open en laten we ons verheugen samen met Gods gebrokenen en verlosten.

Je kunt de studiegids Gebroken en Verlost vinden bij Amazon.de of je kunt hem downloaden. 

Week 2 woensdagLEES - Deuteronomium 31:1-8
SOAP – Deuteronomium 31:7-8

Aan het einde van zijn bediening bemoedigt en bekrachtigt Mozes Jozua in Gods kracht. Mozes weet waarschijnlijk nog hoe bang hij was toen hij begon als leider, dus moedigt hij Jozua aan om zich vooral te concentreren op Gods kracht en beloftes. 

Zijn er mensen in jouw kerk, gemeenschap of bediening die jij kunt bemoedigen, bekrachtigen of kunt opdragen in gebed? Aan welke beloftes van God uit de Bijbel hou jij je vast als je Hem dient? Als we ons onderwerpen aan God om Hem te dienen, ervaren we Zijn trouw, Zijn toerusting en Zijn goddelijke kracht.


Vader God, ik dank U dat U mensen in mijn leven brengt die mij kunnen bemoedigen. Help me om de bedieningen die U op mijn pad brengt te bemoedigen en bekrachtigen. Geef me gelegenheden om U en Uw mensen trouw te dienen. In Jezus’ naam. Amen. 

dinsdag 21 maart 2017

Week 2 dinsdagLEES - Exodus 4:1-17
SOAP – Exodus 4:10-13

Mozes heeft heel was smoezen voor zijn angstige houding en hij wil Gods roeping voor zijn leven niet volgen. God verlangt ernaar om alles wat we zijn en alles wat we niet zijn te gebruiken tot Zijn eer. Gods verlangen is om onze zwakheid bloot te leggen terwijl Hij tegelijkertijd Zijn kracht laat zien. Als we onze tekortkomingen verheffen boven Gods roeping, werken we ons vermogen om effectief te zijn voor Hem tegen.

In welke situatie heb jij je zwakte groter gemaakt dan Gods kracht? Er bestaat geen zwakte, geen fout, geen imperfectie die God niet kent of niet kan gebruiken. We moeten ons richten op Gods bereidheid, vermogen en kracht om machtig te werken door onze fouten of imperfecties.


Vader God, ik dank U dat Uw kracht volmaakt wordt in mijn zwakheid. Geef me de moed om U vrijmoedig te dienen, zelfs als ik bang ben. Help me om erop te vertrouwen dat wat U in mij begint, ook trouw door U wordt volbracht. In Jezus’ naam. Amen.  

maandag 20 maart 2017

Mozes - Angst & Zwakheid“Wat zou wellicht in ons leven veranderen als we werkelijk zouden geloven... met alle moed die we hebben dat God ons ziet en dat Hij ons hoort? Van welke zonde zouden we dan weglopen? Welk vertrouwen zouden we dan winnen? Wat als we werkelijk zouden geloven dat God Zijn beloften houdt? Hoe zouden we zoeken in het Woord van God naar Zijn beloften? Hoe kunnen we hieraan vasthouden als de dingen droog of stormachtig of donker worden?” – Matt Chandler, Ons Verhaal in Exodus
Heb je ooit wel eens een super riskant gebed van bereidheid gebeden, God aanbiedend dat als Hij iemand zoals jij kon gebruiken - wat het dan ook is - dat je het zou doen? 
“Hier ben ik, Heer. Gebruik mij.”
Je wilt gebruikt worden. Je hebt gebeden om gebruikt te worden. Je hebt misschien wel een mijl gelopen, een duidelijke aanwijzing van de Geest gevolgd, vrijmoedig 'ja' gezegd om grootse dingen voor God te doen. 
Behalve natuurlijk, meende je niet werkelijk dat je alles zou doen.
Als je een beetje op mij lijkt, had je de perfecte bediening al helemaal gevonden en lag het hele scenario al vast in je hoofd. Hij zou uiteraard mijn duidelijkste sterke kanten gebruiken, mij op mijn meest ideale plek plaatsen, voor mijn zelf verkozen doelgroep en alles zou perfect passen en tot in detail uitgewerkt en naadloos aansluiten bij wie ik ben. Toch? Neh. 
Jongens, God heeft gevoel voor humor.
Tegen Goliath vechten was niet echt David's meest voor de hand liggende missie en de leeuwenkuil was ook niet bepaald de ideale plek voor Daniël om te zijn. Of wat dacht je van de mensen van Nineve: als het aan Jona had gelegen was hij er nooit heen gegaan. En veertig jaar ronddwalen in de woestijn komt ook niet echt over als het best uitgewerkte plan om in het land Kanaän te komen.
Met krachtige woorden spreken tegen een intimiderende, machtige leider van een sterk land stond zeker niet in de "top tien dingen die ik nog altijd wil doen" van Mozes. Ga terug naar Egypte en bevrijdt de Israëlieten uit hun slavernij? God moest zich wel vergissen. Sterker nog, Mozes vroeg niet om gebruikt te worden door de Heer, en hij voelde zich al helemaal niet toegerust voor deze taak.
Vanuit de brandende braamstruik had hij de Heer zijn naam horen roepen. "Zie, hier ben ik", had Mozes geantwoord, zonder te weten Wie het was die hem riep en wat er op het spel stond. Maar na de opdracht gehoord te hebben die God voor hem had, probeerde Mozes op elke mogelijke manier er onder vandaan te komen. Zijn gebrokenheid kwam aan de oppervlakte en zijn angst en zwakheid overweldigde hem...
Wie ben ik, Heer?
In de eerste veertig jaar van zijn leven was Mozes een belangrijk iemand. Gered uit het water, beschermd door de dochter van Farao en van alle gemakken voorzien als prins van Egypte. Maar één beslissing gooide zijn complete leven overhoop. Halsoverkop moest hij vluchten voor zijn leven en bracht hij de volgende veertig jaar van zijn leven door in de woestijn. Eerst een prins in een paleis, nu een schaapherder in de wildernis: een absolute "nul" in de ogen van elke Egyptenaar. Heer, dit is een vergissing. Gaat U nu deze verschoppeling gebruiken om grote dingen te doen? Dacht het niet.
Maar God antwoordde: Ik ben met je. Ik zal het werk doen. Mijn sterke hand zal je leiden. Ik zal voor je zorgen. Het zal gebeuren en je zal weten, boven elke twijfel verheven, dat IK BEN degene is die je heeft gezonden.
Niemand gaat luisteren naar iemand zoals ik.
Angst voor mensen begon de overhand te krijgen bij Mozes. Hij wist dat de Egyptenaren niet makkelijk te overtuigen zouden zijn en zijn leiderschapskwaliteiten waren de afgelopen veertig jaar vooral tot uiting gekomen in het managen van schapen in plaats van mensen. Plus, als zijn leeftijd, beroep en vreemdelingenstatus nog niet genoeg waren om hem te diskwalificeren, dan was terugkeren naar de plaats van zijn delict in ieder geval een goede reden om Mozes af te schrijven. Ik heb alle respect van deze mensen verloren, Heer. Ik ben niet de juiste persoon hiervoor.
Maar God antwoordde: Mijn kracht zal bij je zijn, Mozes. Ik zal je toerusten met tekenen en worderen - niet één of twee... maar drie, zodat de mensen naar je zullen luisteren. "Dit", zegt de Heer, "is opdat zij geloven dat de HEERE aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob."
Ik heb niet de juiste gaven.
Terwijl Mozes een beetje door begon te krijgen wat God van hem vroeg, kwam hij oog in oog te staan met zijn grootste zwakte. De angst verlamde hem. Mozes had niet de gave van het spreken. En daar was God, die Mozes' grootste zwakte vol in de schijnwerpers wilde zetten met deze onmogelijke opdracht! Menselijk gezien had hij al geen schijn van kans, maar als hij zou moeten spreken was het helemaal afgelopen. Heer, ik kan niet goed spreken - nooit gekund en ik ga het ook nooit kunnen. Ik ben zo zwak. Alstublieft... ik ben niet geknipt voor deze taak.
Maar God antwoordde: Ik heb je gemaakt. Ik ken je. Ik hou van je. Ik zal voor je spreken.  "Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE? Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet."
Iemand anders kan dit veel beter
Geërgerd protesteert Mozes nog één keer: "Och Heere, zend toch iemand anders." Echt Mozes? Serieus? "Och Heere..."? Na alles wat er al gebeurd en gezegd is? Bedenk dat God, de Heer van de hemel op een wonderlijke manier aan Mozes verschijnt in een brandende braamstruik. Hij heeft al tekenen en wonderen beloofd en heeft Mozes er geduldig op gewezen dat Hij de Schepper, Onderhouder, en Heer over alles is. Maar in zijn gebrokenheid speelt Mozes de "iemand anders kan dit beter" kaart in een laatste poging om eronder uit te kunnen. Sommige mensen zijn echt gemaakt voor dingen zoals dit, God. U moet wel een vergissing maken.
Voordat we al te hard oordelen over Mozes is het al wel duidelijk hè? Dit zijn wij.
Net zoals Mozes blijven we vaak hangen op onze fouten uit het verleden, op onze tekortkomingen in het heden, en onze onmogelijkheden in de toekomst. We zien onszelf als gebroken, in plaats van dat we onze ogen richten op Jezus die kwam om ons te verlossen van onze zonden - verleden, heden, en toekomst - eens en voor altijd. We zien onszelf als onbekwaam, in plaats van dat we kijken naar onze sterke Vader die onze zwakheid tegemoet wil komen. We zien onze situatie als hopeloos, in plaats van dat we wandelen in de Geest die bij uitstek het onmogelijke wil bereiken in gebroken vaten zoals wij.
Het is nooit Gods bedoeling geweest dat we uit onszelf goed genoeg zijn. God wil dat we erachter komen hoe begrensd wij zijn zodat we gered kunnen worden en kunnen rusten in de grote IK BEN.
Kind van God, Hij noemt jou gekozen.
En Hij maakt geen fouten en vergist zich niet. God was trouw aan Mozes in het verleden en Hij was niet van plan daar nu mee te stoppen...
Hij doet hetzelfde voor jou.

Aan zijn voeten,
*Laten we doorpraten: Hoe laat jij angst en zwakheid je weerhouden van datgene wat God je vraagt om te doen? Is er één manier vandaag hoe jij in Gods trouw kan rusten als je 'ja' zegt tegen Hem?

Week 2 Uitdaging: Maak een lijst van alle manieren hoe God Zijn trouw heeft laten zien aan jou in het verleden. Laat deze lijst je tot een herinnering zijn van wie God is en hoe Hij bij machte is jou te helpen om je angst en zwakheden te overwinnen als je "ja" zegt tegen Hem.