zondag 26 februari 2017

Wijsheid week 6


En alweer de laatste week van onze studie, week 6, het leesplan en het weekvers.vrijdag 24 februari 2017

Week 5 vrijdagGelovigen worden gewaarschuwd om het goede niet achter te houden voor anderen, speciaal als we het bezitten en als we het kunnen geven. Het gaat niet alleen om het afbetalen van je schulden, maar ook om het geven van liefde, vriendelijkheid en genade. Christenen zijn geroepen om goed te doen aan alle mensen, als we in de gelegenheid zijn.

Waar zie jij egoïsme in jouw leven? Of het nu je tijd is of je gaven, je liefde of je geld, gelovigen moeten ernaar streven om overvloedig te geven. God hield het zijn goede redding niet achter voor Zijn volk, zelfs niet toen het volk de dood verdiende. Daarom moeten wij zijn voorbeeld proberen te volgen.

Vader God, ik dank U voor Uw onbaatzuchtige offer voor mij. Heer, help me om gul te zijn met mijn tijd, mijn gaven en mijn geld. Laat alles wat ik doe tot Uw eer zijn. In Jezus’ naam. Amen.


donderdag 23 februari 2017

Week 5 donderdagGelovigen moeten hun harten zo goed als zij kunnen beschermen. We moeten voorzichtig zijn met wat we denken en waarover we mediteren, omdat wat in ons hart is, in onze daden te zien zal zijn en te merken is aan wat we zeggen. We moeten onze harten dus vullen met wat goed is, zodat het goede uit ons hart voort zal komen.

Wat overweldigd jouw gedachten? Omdat zonde altijd in je gedachten begint, moeten gelovigen elke gedachte gevangen nemen zodat die gedachte kan gaan voldoen aan de wil van God. Denk aan ware, echte en positieve dingen. Dat zal je helpen om een beschermende omheining om je hart te bouwen.

Vader God, ik dank U voor uw genade die elke morgen weer nieuw is. Uw genade geeft me elke dag iets goeds om over na te denken. Heer, help me om mijn hart en mijn gedachten te beschermen tegen negatieve gedachten. Help me om elke gedachte gevangen te nemen om deze om te buigen naar Uw wil. In Jezus’ naam. Amen. 

woensdag 22 februari 2017

Week 5 woensdagGelovigen worden gewaarschuwd om de verleiding van seksuele zonde te vermijden. Bij God staat het huwelijk hoog in aanzien. Hij heeft deze heilige eenheid gemaakt om een fysieke weerspiegeling te zijn van Zijn liefdevolle relatie met de kerk. God heeft het huwelijk goed gemaakt en overspel bederft die goede schepping. Jezus ging zelfs nog verder. Overspel en seksuele fantasie├źn staan gelijk aan elkaar voor hem. Dus, gelovigen moeten niet alleen de fysieke daad van overspel vermijden, maar ook de triggers die gedachtes van lust in ons oproepen.

Worstel jij met seksuele zonde? Zit jij met de nasleep van een affaire? God heeft het heilige huwelijk ingesteld en Satan wil dat bederven. Het is goed om de verleiding van seksuele zonde uit de weg te gaan. Alleen Gods liefde, genade en vergeving kunnen de gevolgen van overspel en seksuele zonde genezen.


Vader God, ik dank U voor Uw genade waarmee U mijn zonde bedekt. Heer, reinig mijn hart van onreine gedachtes en reinig me van onrein gedrag. Breng geheimen of verborgen dingen uit mijn huwelijk aan het licht. Geef me de bereidheid om te vergeven en te bidden voor elke gedraging die geen weerspiegeling is van U. Ik dank u dat als zonde overvloedig is, uw genade nog zoveel dieper is. In Jezus’ naam. Amen. 

dinsdag 21 februari 2017

Week 5 dinsdagGelovigen worden gewaarschuwd om niet te veel alcohol te gebruiken en niet te veel te eten. Alcohol en voedsel zijn op zich niet schadelijk. Maar als we ergens overmatig van genieten, laten we datgene heersen over ons. God roept ons op om onze eetlust onder controle te houden, in plaats van ons te laten regeren door onze eetlust.

Heb jij moeite met maat houden als het gaat om eten en drinken? God heeft gelovigen de kracht gegeven om onze eetlust onder controle te houden. Het vermogen om iets te weigeren dat overmatig is, kun je doen door de vrucht van de Geest. In het bijzonder met de vrucht van zelfbeheersing.


Vader God, ik dank U voor uw Heilige Geest. Help me, Heer, om de controle te houden over mijn fysieke en emotionele eetlust als het gaat om voedsel en alcohol. Geef me de kracht om mijn lichaam in ere te houden en U te eren met alles wat ik eet en drink. Geef me wijsheid, zelfbeheersing en de wil om te voorkomen dat ik me overgeef aan overmatigheid.  In Jezus’ naam. Amen. 

maandag 20 februari 2017

Week 5 maandagGelovigen worden gewaarschuwd om wijs te zijn bij het kiezen van de mensen met wie ze omgaan. We moeten mensen vermijden die ons ertoe verleiden om God buiten beschouwing te laten, slechte dingen te doen of die ons met beloftes van gemakkelijke winst verleiden. Het verlangen om te nemen wat we niet verdiend hebben is een valstrik die je vernietigt.

In welke gebieden van je leven word jij verleid om vals te spelen, te liegen of te stelen om succesvol te zijn? Satan probeert ons weg te houden van Degene die ons compleet en tevreden maakt. Gelovigen moeten vechten om Satans verleiding te vermijden.

Vader God, ik dank U voor Uw goddelijke bescherming. Bescherm me tegen degenen die me bij U weg willen houden. Help me om Satans plan te herkennen en om volledig tevreden te zijn met wat U me heeft gegeven. In Jezus’ naam. Amen.


zondag 19 februari 2017