woensdag 17 januari 2018

LGG Groepsleidster - BEMOEDIGEN


Drie heel bewust gekozen woorden die onze missie hier drijven bij Love God Greatly...
Inspireren
Bemoedigen
Toerusten
Deze week zullen er blogjes verschijnen over deze drie woorden, en jij bent uitgenodigd! Of je nu al even meeloopt met deze studies of dat je nieuw bent bij LGG, we willen de tijd nemen voor onze nieuwe online Bijbelstudie begint om de passie achter onze missie te delen. Maar ook om JOU uit te nodigen om een gemeenschap om je heen te vormen door een groep te leiden voor onze volgende studie in Gods Woord met bijzondere vrouwen in je leven.
Twee dagen geleden, spraken we over onze missie om vrouwen te INSPIREREN om Gods Woord tot een prioriteit te maken in hun dagelijks leven en we hebben je gevraagd om in gebed te gaan om te overwegen een LGG Groepsleidster te worden!
______________________________
Vandaag focussen we op Deel TWEE van onze missie. Love God Greatly bestaat om:

|BEMOEDIGEN| van vrouwen in hun dagelijkse wandel met God door online gemeenschap en persoonlijke verantwoordelijkheid.


Dit is waar onze Love God Greatly Groepsleidsters STRALEN!

Wat is de rol van een LGG Groepsleidster?

 • Ze nodigt vrouwen uit in haar leven om samen met haar een studie te volgen van Love God Greatly (wij denken dat 5-12 vrouwen in een groep ideaal is, maar zeker niet meer dan 25).
 • Ze is betrokken bij haar groep door elke maandag t/m vrijdag de dagelijkse verzen op het technologisch platform van de groep te delen (besloten Facebook en WhatsApp groups en email zijn populaire keuzes, maar we moedigen je aan om dat te gebruiken wat voor JOU werkt).
 • Ze vormt een studie omgeving voor haar groep door te delen wat zij dagelijks leert door in Gods Woord te graven. 
 • Ze bemoedigt de vrouwen in haar groep om haar te volgen en dagelijks hun observaties te delen en hun persoonlijke toepassingen.
 • Ze bidt voor haar groepsleden en moedigt hen aan om ook voor elkaar te bidden. 
 • Ze deelt haar persoonlijke blijdschap en uitdagingen, en biedt zo een veilige en bemoedigende plek voor haar groep om hetzelfde te doen. 
 • Ze dient met liefde, nederigheid en medeleven, telkens de vrouwen uit haar groep wijzend op God en Zijn Woord.
 • Ze gebruikt de geweldige mogelijkheid van online contact om te inspireren en verantwoording af te leggen en te vragen, en gebruikt de mogelijkheid om haar groep in het echt te ontmoeten als dat kan (voor lokale groepen raden we een gezellige, echte ontmoeting voor ten minste één keer per studie). 
 • Ze werkt samen met een co-groepsleidster (aanbevolen) voor persoonlijke steun en back-up als dat nodig is. 
[Je kan meer lezen over de rol van LGG Groepsleidster en onze "Statement of Belief" hier.]

De Bijbel heeft veel te zeggen over dat we elkaar moeten BEMOEDIGEN en als LGG Groepsleidster ben je in de perfecte gelegenheid om dat te doen!

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” – Hebreeën 10:25
Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” – 1 Thessalonicenzen 5:11
En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben.” – 1 Thessalonicenzen 5:14
maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.” – Hebreeën 3:13


Twee dingen: God's Woord + Echte Relaties

We zien het door de hele Schrift heen en hier bij Love God Greatly weten we dat het waar is: als we bij elkaar komen als Lichaam van Christus, in eenheid, om in waarheid en leven te spreken binnen onze relaties, ijzer scherpt ijzer, onze hoop groeit en Christus wordt verhoogd. God’s Woord + echte relaties = een kracht voor het evangelie!!
Is het worden van een LGG Groepsleidster een investering? Jazeker.
Is het het waard? Meer dan je denkt...
______________________________
*PRAAT MET ONS DOOR door een berichtje hieronder achter te laten!
*Als je al een LGG Groepsleidster bent, deel je ervaringen met ons hieronder! Hoe nodig jij vrouwen uit voor je groep? Welk technologisch platform gebruik je om met je groep in contact te komen? Welke tips en tops heb je voor degenen die nadenken om hun eigen groep vorm te geven? Welke ideeën heb je voor het ontmoeten van elkaar? Hoe heeft het zijn van een LGG Groepsleidster je leven verrijkt? 
*Als je overweegt om een LGG groep te leiden voor de allereerste keer, welke vragen heb je dan? Laat je vragen hieronder in een berichtje achter en iemand van ons team zal zo snel mogelijk proberen te antwoorden!

We zouden heel graag met andere Nederlandse Groepsleidsters in contact komen zodat we jou en elkaar kunnen ondersteunen via een wekelijkse mailing of via een facebookgroep. Zou je contact met ons willen opnemen via het contactformulier?

dinsdag 16 januari 2018

Hoe Werkt SOAP?We zijn trots op jou.

We willen echt dat jij dat weet.

We zijn trots op jou, omdat je je toewijdt om in Gods Woord te zijn… om het elke dag te lezen en toe te passen in JOUW leven - het mooie leven dat onze Heer JOU gegeven heeft.

Elke sessie bieden we een studiedagboek aan bij de verzen die we lezen. Dit dagboek is ontworpen om je te helpen interactie te hebben met Gods Woord en je te leren om dieper te graven - je aan te moedigen te vertragen en echt te reflecteren op wat God tegen je zegt die dag.

Bij Love God Greatly gebruiken we de SOAP-Bijbelstudiemethode. Voordat we
beginnen, willen we graag een moment nemen om deze methode uiteen te zetten
en te delen WAAROM we aanraden het te gebruiken tijdens je stille tijd.


De SOAP-methode stelt je in staat dieper in de Bijbel te graven en meer te zien dan wanneer je enkel de verzen zou lezen en daarna weer gewoon je gang zou gaan. We moedigen je aan om de tijd te nemen om door onze Bijbelstudies heem te SOAPen en zelf te zien hoeveel meer je dan uit je dagelijkse Bijbellezen haalt. Je zult versteld staan.


 • We moeten onthouden dat onze hoop in de hemel is… het moet nog komen.
 • Het evangelie is de boodschap van waarheid.
 • Het evangelie brengt continu vrucht voort en groeit van de eerste tot de laatste dag.
 • Er is maar één persoon nodig om een hele gemeenschap te veranderen… Epafras.


Waarom SOAPen?
Het is één ding om enkel te lezen in de Bijbel. Maar als je er interactie mee hebt, bewust vertraagt om er ECHT op te reflecteren, dan springen de woorden ineens van de pagina.

Wat betekent SOAP?
S- De S staat voor Scripture [Bijbelgedeelte]. Schrijf de verzen fysiek uit. Je zult versteld staan over wat God je zal openbaren, slechts doordat je de tijd neemt om te vertragen en uit te schrijven wat je aan het lezen bent!

O- De O staat voor Observation [Observatie]. Wat zie je in de verzen die je aan het lezen bent? Wie is het beoogde publiek? Is er een herhaling van woorden? Welke woorden vallen jou op?

A- De A staat voor Application [Toepassing]. Dit is wanneer Gods Woord persoonlijk wordt. Wat zegt God vandaag tegen mij? Hoe kan ik dat wat ik net heb gelezen, toepassen in mijn eigen leven? Welke veranderingen moet ik maken? Is er een actie die ik moet ondernemen?

P- En tenslotte de P die staat voor Prayer [Gebed]. Bid Gods Woord terug naar Hem. Neem tijd om Hem te danken. Als Hij iets heeft geopenbaard aan jou tijdens deze tijd in Zijn Woord, bid er dan over. Belijd het als Hij zonde in je leven heeft onthuld. En onthoud dat Hij heel veel van je houdt!

VOORBEELD: Lees: Kolossenzen 1:5-8

S- Uw geloof en uw liefde steunen op de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Daarvan hebt u het eerst gehoord toen het evangelie, de boodschap van de waarheid, bij u verkondigd werd. In de hele wereld verbreidt het zich en begint het vrucht te dragen, net als hij u sinds u hoorde van Gods genade en die onvervalst leerde kennen. Zo hebt u het geleerd van onze dierbare medewerker Epafras, die zich als een trouw dienaar van Christus voor u inzet. Hij is het ook die ons heeft verteld van uw liefde, waarvan de Geest de bron is.

O- Wanneer je geloof en liefde samenvoegt, krijg je hoop.

A- God gebruikte één man, Epafras, om een hele stad te veranderen! Ik werd eraan herinnerd dat we simpelweg geroepen zijn om anderen over Christus te vertellen - het is Gods werk om het evangelie te verspreiden, om het te laten groeien en vrucht te laten dragen. Ik had het gevoel dat de verzen van vandaag bijna rechtstreeks tegen LGG werden gesproken… “In de hele wereld verbreidt dit evangelie zich en begint het vrucht te dragen, net als bij u sinds u hoorde van Gods genade en die onvervalst leerde kennen.” Het is zo leuk wanneer Gods Woord zo levend wordt en ons bemoedigt in onze huidige situatie! Mijn vurige verlangen is dat alle vrouwen die betrokken zijn bij deze Bijbelstudie Gods genade zullen begrijpen en dorstig zullen zijn naar Zijn Woord. Bewogen door dit citaat uit mijn Bijbeltoelichting: “Gods Woord is niet slechts voor onze informatie, het is voor onze transformatie.”

P- Lieve Heer, help me alstublieft om een “Epafras” te zijn - om anderen te vertellen over U en dan de uitwerking daarvan in Uw liefdevolle handen te leggen. Help me te begrijpen en toe te passen in mijn leven wat ik vandaag heb gelezen, waardoor ik iedere dag meer en meer als U wordt. Help me om een leven te leven dat vruchten van geloof en liefde voortbrengt… met mijn hoop verankerd in de hemel, niet hier op aarde. Help me te onthouden dat het BESTE nog moet komen!
_________________________

Onthoud, de belangrijkste ingrediënten van de SOAP-methode zijn JOUW interactie met Gods Woord en de TOEPASSING van Zijn Woord in JOUW leven.“Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, overdag en ’s nachts. Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is, en waarvan nooit de bladeren verdorren. Zo’n mens zal slagen, wat hij ook doet.” ~ Psalm 1:2-3

maandag 15 januari 2018

LGG Groepsleidster - INSPIREREN

|INSPIRE| women with us by facilitating a Love God Greatly group!
Drie heel bewust gekozen woorden die onze missie hier drijven bij Love God Greatly...
Inspireren
Bemoedigen
Toerusten
Deze week zullen er blogjes verschijnen over deze drie woorden, en jij bent uitgenodigd! Of je nu al even meeloopt met deze studies of dat je nieuw bent bij LGG, we willen de tijd nemen voor onze nieuwe online Bijbelstudie begint om de passie achter onze missie te delen. Maar ook om JOU uit te nodigen om een gemeenschap om je heen te vormen door een groep te leiden voor onze volgende studie in Gods Woord met bijzondere vrouwen in je leven.
______________________________
Vandaag focussen we op het eerste deel van onze missie. Love God Greatly bestaat zodat we...

[INSPIREREN] van vrouwen om Gods Woord tot prioriteit te maken in hun dagelijks leven door onze bijbelstudiematerialen. 

Want laten we eerlijk zijn - met alle verantwoordelijkheid die we hebben als vrouwen met alles wat in de wereld om ons heen gebeurd, hebben we het INSPIREREN nodig om Gods Woord tot prioriteit in ons leven te maken. Want de Bijbel is het geïnspireerde Woord van God, geschreven ons tot onderwijzing, dat door volharding en vertroosting van de Schriften wij hoop mogen hebben (Romeinen 14:4). 
Nu meer dan ooit, hebben we de Waarheid nodig. We hebben hoop nodig. We hebben Jezus nodig. We hebben elkaar nodig. 

Dit is waarom wij doen wat wij doen.

Waarom zou JIJ moeten overwegen een Love God Greatly groep te leiden voor onze volgende studie? In het kort...

Wat Wij Doen

Love God Greatly  bestaat uit een prachtige gemeenschap van vrouwen die gebruik maken van een verscheidenheid aan technologische platforms om elkaar verantwoordelijk te houden in Gods Woord. 
We beginnen met een eenvoudig Bijbelleesplan, maar daar stopt het niet. 
Sommigen komen bijeen in huizen en lokale kerken, terwijl anderen online verbinding maken met vrouwen over de hele wereld. Op welke manier dan ook, we sluiten liefdevol de armen aaneen en verenigen we voor dit doel 

om God groots lief te hebben met ons leven. 


Wat is een Love God Greatly Groepsleidster?

Een LGG Groepsleidster is een vrouw die een passie heeft om andere vrouwen te zien die zelf Gods Woord lezen. Ze is een vrouw die weet hoe belangrijk het is om Gods Woord niet alleen in ons hoofd... maar ook diep verzadigd in ons hart te hebben. Een LGG Groepsleidster neemt het op zich om vrouwen in haar leven om zich heen te verzamelen en een veilige, bemoedigende plek (vaak via social media, via email of een wekelijkse bijeenkomst) te creëren waar deze vrouwen kunnen delen wat ze leren en steun ontvangen tijdens één van onze Love God Greatly bijbelstudies. 

Waarom een groep leiden?

In deze snelle door technologie gedreven wereld, zou het gemakkelijk zijn om Gods Woord te bestuderen in een geïsoleerde omgeving waar geen bemoediging en steun is, maar dat is niet de bedoeling hier bij Love God Greatly. God heeft ons geschapen voor een leven is gemeenschap met Hem en met de mensen om ons heen. We hebben elkaar nodig, en we leven het leven beter als we samen zijn:

We hebben allemaal vrouwen in ons leven die vriendschap en bemoediging nodig hebben, en die het verlangen hebben om dieper in Gods Woord te duiken. Door een groep te leiden bij Love God Greatly zeg je ja om invloed te hebben op het leven van het leven van deze vrouwen en om God de eer te brengen door hen te helpen dichter naar Hem toe te groeien en naar elkaar. 

Het Eenvoudig Houden

Bij Love God Greatly vind je echte, authentieke vrouwen. Vrouwen die imperfect, maar vergeven zijn. Vrouwen die naar minder van zichzelf verlangen en een heleboel meer van Jezus. Vrouwen die ernaar verlangen om God te kennen door Zijn Woord, omdat we weten dat Waarheid transformeert en ons vrijzet. Vrouwen die samen beter zijn, verzadigd in Gods Woord en in gemeenschap met elkaar. 

We weten dat je het druk hebt en daarom houden we het eenvoudig. Door middel van ons eenvoudige, makkelijk te gebruiken materiaal naar de geweldige, ondersteunende gemeenschap, nemen wij het op ons om onze LGG Facilitators te ondersteunen, bij elke stap!
We vragen God om een LEGER van vrouwen die over de hele wereld andere vrouwen om hen heen willen INSPIREREN om God Groots lief te hebben in hun leven. Wil JIJ in gebed gaan en overwegen om een onderdeel van deze geweldige missie te worden die God ons gegeven heeft, door het worden van een LGG Groepsleidster?
Als je hier praktisch over met ons in contact wil komen, kan dit via de internationale website maar ook door een berichtje achter te laten op deze blog! 

We zouden heel graag met andere Nederlandse Groepsleidsters in contact komen zodat we jou en elkaar kunnen ondersteunen via een wekelijkse mailing of via een facebookgroep. Zou je contact met ons willen opnemen via het contactformulier?

zondag 14 januari 2018

Onze nieuwe studie: Jakobus!


(Onze Jakobus studie begint op 22 januari)
Ohhhh, vrienden!
We beginnen onze Jakobus studie MAANDAG en we zijn zo enthousiast! Nu is de tijd om uit te reiken naar je vriendinnen, buren, collega's en zussen in de kerk en nodig hen uit om onze Jakobus studie met jou te doen de komende 4 weken! Ons online Bijbelstudie format is super makkelijk voor elke vrouw om in haar drukke schema te passen vanwege de grote flexibiliteit! Je kan de studies doen als het jou uitkomt, 's ochtends, 's middags of 's avonds!  
Graaf dieper tijdens deze Bijbelstudie en gebruik onze Jakobus studiematerialen: 
 • Bestel onze Jakobus studiegids vandaag nog op Amazon en ontvang het op tijd voor de start van de studie! Voor minder dan 5 euro (!!!) heb je dan de wekelijkse bijbelstudieleesplannen, journaling pagina's, een recept van één van onze vertalers, reflectie vragen en MEER!! En het beste van alles - 100% van de opbrengst van deze studiegidsen gaat direct naar deze bediening zodat wij jou beter kunnen dienen!  
 • Zoals altijd kan je de studiematerialen GRATIS downloaden door naar de website gaan onder de Bible Studies tab op onze website. Selecteer James om de studiegids te downloaden en overweeg om een donatie te doen om te helpen deze geweldige materialen te maken!
 • _______________________
  En bedenk… er zijn verschillende manieren waarop je in contact met Love God Greatly kan zijn tijdens deze studie:
  • Volg onze LGG Facebook pagina! We posten de dagelijkse SOAPverzen, linkjes naar de blogjes en geregeld extra bemoediging tijdens deze vierweekse studie. Check in elke morgen door een berichtje achter te laten bij de dagtekst en deel met ons wat je hebt geleerd tijdens onze studie!

  • We nodigen je uit om mee te praten via onze blogposts op deze weblog elke Maandag, Woensdag en Vrijdag tijdens deze studie. 

   Voor de engelstaligen onder ons:

  • Find our James Bible reading plan and devotional content on the mobile app YouVersion beginning January 15th! Just open the app and search for Love God Greatly: James

  • Follow us on Instagram @LoveGodGreatlyOfficial for uplifting daily study postings, PLUS share your study images and insights with the LGG community by using the #LoveGodGreatly hashtag.
    
  • **Als je een groep leidt, zou je je dan willen aanmelden via deze weblog (via het contactformulier) of via de facebookpagina (stuur even een pbtje) zodat we met elkaar in contact kunnen komen. We willen je zo graag leren kennen en je helpen, bemoedigen en ondersteunen!


We hopen dat je alles wat LGG te bieden heeft kan gebruiken zodat het JOU helpt tijdens deze studie! We zijn zo blij dat je met ons mee doet en we kunnen niet wachten om je tegen te komen hier op 22 januari als we aan onze Jakobusstudie beginnen!
Doe jij met ons mee als we beginnen aan onze Jakobusstudie MAANDAG? Laat het ons weten in een reactie! We willen je graag leren kennen! 

vrijdag 24 november 2017

Zijn Naam Is...


Introductie
Zijn Naam Is
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd
en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
...”
- Filippenzen 2:9
Het verhaal van Verlossing begint in het eerste boek va
n de Bijbel. In het eerste deel van Genesis,
nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest door de
verleiding van de slang, heeft God
belooft dat er een Verlosser zou komen die de kop van de
slang zou vermorzelen (Genesis 3). Dit was
de eerste keer dat het
goede nieuws
van Gods reddende genade genoemd werd. Door de jaren
heen heeft God met grote zorg mensen en gebeurtenissen
zo geplaatst dat zij de komst van de
vermorzelaar van de slang bereiden.
Toen de tijd daar was heeft God twee gewone mensen b
ij elkaar gebracht, Maria en Jozef, en zij
zouden de laatste stukjes van de puzzel van het verlossi
ngsverhaal worden. Toen deze twee zich
verloofden, kwam er een engel die verkondigde dat God v
lees zou aannemen en zou worden zoals
degenen die redding nodig hadden (Lukas 1). Deze engel gaf hele specifieke instructies v
oor de naam
die dit kind moest krijgen.
Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de
Heere verscheen hem in een droom en zei:
Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, b
ij u te nemen, want wat in haar
ontvangen is, is uit de
Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven,
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden..
- Mattheüs 1:20-
21
Jezus
want Hij zal Zijn volk zalig maken.
Deze naam zou de meest waardevolle naam voor ons moeten
zijn. In deze naam zijn wij vergeven
van onze zonden en verzoend met God.
Door de Schrift heen zien we het belang van namen. Namen
vertellen vaak iets over een persoon.
Neem bijvoorbeeld Jakob, wiens naam
bedrieger
betekent. Op andere momenten vertelt het iets
ov
er de roeping van een persoon, zoals toen de naam van Ab
ram veranderd werd in Abraham, wat
betekent
vader van een menigte volkeren
.
Als het om God draait, dan is één naam niet genoeg om
een duidelijk beeld te krijgen van Zijn grote
karakter en machtige kracht.
Eén naam is eenvoudigweg niet genoeg om onze Redder
te
omschrijven.
Doe mee als we in de vier weken die naar kerst leiden kij
ken naar vier namen die vertellen van de
grootheid van Jezus.
Zijn Naam is
...
De Alfa en Omega.
Hoewel Jezus geboren is zoals alle mensen geboren worden
, heeft Hij eigenlijk
begin noch einde. Hij is de Ene in wie alle dingen hu
n begin en einde hebben.
De Blinkende Morgenster.
De ster wees de wijze mannen de weg naar de Redder van
de volken,
maar het is Jezus zelf die de Blinkende Morgenster is, die
ons leidt naar het Koninkrijk van God waar
we
waarde, leven en vrijheid van zonde vinden.
De Goede Herder.
De taak van een herder was zwaar. Je moest waakzaam zijn
en bereid om je eigen
leven te riskeren voor de schapen. Jezus is de Goede Herder.
Zijn zorg voor Zijn mensen is constant.
Hij houdt niet alleen constant de wacht over Zijn scha
pen, maar Hij ging zelfs zo ver dat Hij Zijn leven
gaf zodat Zijn schapen veilig zouden zijn.
De Vredevorst.
In de wereld en in onze eigen harten wordt vrede niet
gemakkelijk gevonden. En als
we het toch gevonden hebben, kan het onstabiel lijken
en gemakkelijk verloren. Maar Jezus vertelt
ons dat Hij de Vredevorst is. In Hem vinden wij een vre
de die alle begrip te boven gaat (Fil. 4:7).
Ons gebed is dat door deze Kerst studie je dieper mag kij
ken naar de persoon van Jezus door Zijn
namen te bestuderen. Dat God ons laat groeien in gelo
of en aanbidding door ware kennis van Zijn
Zoon.
“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd 
en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,…”
- Filippenzen 2:9
Het verhaal van Verlossing begint in het eerste boek van de Bijbel. In het eerste deel van Genesis, nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest door de verleiding van de slang, heeft God belooft dat er een Verlosser zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen (Genesis 3). Dit was de eerste keer dat het “goede nieuws” van Gods reddende genade genoemd werd. Door de jaren heen heeft God met grote zorg mensen en gebeurtenissen zo geplaatst dat zij de komst van de vermorzelaar van de slang bereiden. 
Toen de tijd daar was heeft God twee gewone mensen bij elkaar gebracht, Maria en Jozef, en zij zouden de laatste stukjes van de puzzel van het verlossingsverhaal worden. Toen deze twee zich verloofden, kwam er een engel die verkondigde dat God vlees zou aannemen en zou worden zoals degenen die redding nodig hadden (Lukas 1). Deze engel gaf hele specifieke instructies voor de naam die dit kind moest krijgen. 
 “Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden..” - Mattheüs 1:20-21
Jezus—want Hij zal Zijn volk zalig maken.
Deze naam zou de meest waardevolle naam voor ons moeten zijn. In deze naam zijn wij vergeven van onze zonden en verzoend met God.
Door de Schrift heen zien we het belang van namen. Namen vertellen vaak iets over een persoon. Neem bijvoorbeeld Jakob, wiens naam “bedrieger” betekent. Op andere momenten vertelt het iets over de roeping van een persoon, zoals toen de naam van Abram veranderd werd in Abraham, wat betekent “vader van een menigte volkeren”.
Als het om God draait, dan is één naam niet genoeg om een duidelijk beeld te krijgen van Zijn grote karakter en machtige kracht. Eén naam is eenvoudigweg niet genoeg om onze Redder te omschrijven.
Doe mee als we in de vier weken die naar kerst leiden kijken naar vier namen die vertellen van de grootheid van Jezus.
Zijn Naam is…
De Alfa en Omega. Hoewel Jezus geboren is zoals alle mensen geboren worden, heeft Hij eigenlijk begin noch einde. Hij is de Ene in wie alle dingen hun begin en einde hebben.
De Blinkende Morgenster. De ster wees de wijze mannen de weg naar de Redder van de volken, maar het is Jezus zelf die de Blinkende Morgenster is, die ons leidt naar het Koninkrijk van God waar we  waarde, leven en vrijheid van zonde vinden.
De Goede Herder. De taak van een herder was zwaar. Je moest waakzaam zijn en bereid om je eigen leven te riskeren voor de schapen. Jezus is de Goede Herder. Zijn zorg voor Zijn mensen is constant. Hij houdt niet alleen constant de wacht over Zijn schapen, maar Hij ging zelfs zo ver dat Hij Zijn leven gaf zodat Zijn schapen veilig zouden zijn. 
De Vredevorst. In de wereld en in onze eigen harten wordt vrede niet gemakkelijk gevonden. En als we het toch gevonden hebben, kan het onstabiel lijken en gemakkelijk verloren. Maar Jezus vertelt ons dat Hij de Vredevorst is. In Hem vinden wij een vrede die alle begrip te boven gaat (Fil. 4:7).
Ons gebed is dat door deze Kerst studie je dieper mag kijken naar de persoon van Jezus door Zijn namen te bestuderen. Dat God ons laat groeien in geloof en aanbidding door ware kennis van Zijn Zoon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Om tijd te hebben voor het vertalen van allerlei andere documenten, het uitwerken van alle plannen en ideeën die God in mijn hart en hoofd heeft gestopt en het uploaden van o.a. de devotionals van voorgaande studies in YouVersion... om zo maar wat dingen te noemen, hebben we besloten deze laatste studie van 2017 niet live mee te vertalen. Ook zou het einde van de studie middenin de kerstvakantie vallen en deze is erg kort op de vorige.

De studiegids is wel vertaald! Wil je toch gewoon lekker de studie doen, hier kan je de studiegids bestellen via Amazon.de! De pdf komt ook als download beschikbaar op de engelse website, maar die link heb ik nog niet gezien. Houd die website in de gaten!