zaterdag 14 oktober 2017

Reactie week 6


1. Wat voorspelt Paulus wat zal gebeuren in de laatste dagen? Benoem de karakteristieken van de mensen in die tijd (vers 2-5).

2. Volgens vers 12 zullen alle mensen die de Heer volgen, worden vervolgd. Wat bedoelt Paulus?

3. Wat is het doel van de Schriften (vers 17)?

4. Wat wordt bedoelt met ‘gelegen of ongelegen’?


5. Paulus eindigt zijn brief door te zeggen ‘genade zij met u allen’. Wat betekent dit? 

vrijdag 13 oktober 2017

De laatste woorden
De laatste tien jaar zaten we op vele stille ochtenden vaak naast een reus. Hij was niet echt heel lang, maar zijn hart was zó groot. Mijn Cubaanse Abuelo was zeventig jaar getrouwd met zijn vrouw, werkte hard en hield veel van de mensen om hem heen. Deze grootvader was een patriarch en hij was het middelpunt van onze clan. Zijn dood was een gigantisch verlies voor onze familie.   

Als je weet dat je niet veel tijd hebt, is elk moment met een wijze man je heilig. Je wilt bij hem zijn en luisteren. Elk woord telt. Elk gesprek is betekenisvol. 

2 Timotheüs 4 is Paulus’ zwanenzang – zijn laatste brief die hij schreef toen hij al wist dat hij niet meer lang zou leven. Paulus heeft het halve Nieuw Testament geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest, en dit zijn de laatste woorden die hij schrijft aan het lichaam van Christus. Als ik dit hoofdstuk lees, zie ik Paulus’ passie om deze boodschap helder aan ons over te brengen nu we verder gaan in geloof.  

Mijn zus, het leven is zwaar. Paulus begreep dit beter dan we ons kunnen voorstellen. Hij kreeg elke dag van zijn leven te maken met vervolging, publiekelijke vernedering en beschuldiging, afranseling en extreme tegenstand. Dat allemaal voor Christus. Maar door elke aanval en elke moeilijkheid heen bleef één ding gelijk in Paulus’ leven: de kracht van Christus was groter dan het probleem waar hij mee te maken had.  

Dit is wat Paulus je wil laten weten: God zal je kracht geven om alles wat op je levenspad komt onder ogen te kunnen zien. Je zult misschien tegenstand ervaren aan de buitenkant, maar God geeft je sterkte en vreugde van binnen. God zal er altijd zijn voor je. Op je zwakste momenten zal jouw Abba Vader voorzien in wat je nodig hebt.  

Paulus’ passie om over het evangelie te spreken nam niet af. Zelfs in de gevangenis bleef hij spreken in de naam van Jezus en vertelde hij mensen over hoop en verlossing. Dit is onze opdracht. Ja, onze levens zijn misschien onrustig, maar verdrukking geeft ons een podium om aan anderen te vertellen over de Verlosser die kracht geeft om te overwinnen. Als mensen ons leven zien, tonen we hen dat God werkelijkheid is en dat Hij werkt in ons leven. 

Ja, we hebben een vijand. Paulus begreep dat goed, maar hij begreep dat Gods grotere doel voor zijn leven wat dat hij uiteindelijk sterk in het geloof zou zijn. Toen hij dit epistel schreef in de gevangenis, stelde hij zijn vertrouwen volledig op zijn Verlosser. Een leeuw kan brullen, maar kan onze ziel niet verslinden. Je bent volkomen beschermd door een God die met je meegaat op je levensweg totdat Hij je naar je hemelse thuis brengt. 
Toen ik een kind was, ging ik naar een kleine Spaanse kerk met mijn Abuelos. Mijn reus haalde me elke zondag op en ik zat dan stilletjes naast hem en luisterde naar de preek. Elke dienst eindigde met lofprijzing, een doxologie. Nadat we Gods naam hadden verheven, gingen we door de kerkdeuren met Zijn vreugde in onze harten. We gingen heen met de opdracht om voor Gods glorie te leven; thuis, op het werk en in onze gemeenschap. 
Paulus’ laatste uitdaging aan ons, met lofprijs 

De Heer zal me redden van elke kwade daad en brengt me veilig in Zijn hemelse koninkrijk. Aan Hem zij de glorie voor eeuwig en eeuwig. Amen.  

Paulus had te maken met tegenstand in een positie van overwinning, omdat hij Zijn Verlosser volledig vertrouwde. Mijn zus, het is onze roeping om Degene die ons al verlost heeft te prijzen. Hij blijft ons beschermen en voorziet in alles wat we nodig hebben. Gods krachtige aanwezigheid zal je nooit verlaten en Hij heeft een groter doel met welk probleem jij vandaag doormaakt 

Mogen wij, net als Paulus, ons leven leven voor de glorie van God tot onze laatste adem aan toe. Mogen onze laatste woorden vertellen over Gods trouw. 

Behoud het geloof, 

Lyli 

Week 6 vrijdagVrijdag LEES: 4:9-22 SOAP: 4:17-18

Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.


SOAP
Net zoals God Paulus heeft bijgestaan, zo staat Hij ook ons bij. Er is een groter doel voor ons leven... Gods goedheid en glorie verkondigen in een wereld die Hem niet kent. Hij redt ons en geeft ons getuigenissen en persoonlijke verhalen, niet om voor onszelf te houden maar om aan anderen te vertellen zodat ook zij mogen geloven en vertrouwen op de God die de muilen van onze "leeuwen" sluit.

Welk verhaal heeft God jou toevertrouwd om te delen met een wereld die gewond is en het nodig heeft om te weten dat God hen ziet en van hen houdt? Deel vrijmoedig jouw getuigenis tot Zijn eer!

Lieve Jezus,

Help mij om vanUw goedheid, Uw voorzienigheid en Uw bescherming te getuigen. Door de getuigenissen van mijn leven, help anderen om U te zien en in U te geloven. Amen.


woensdag 11 oktober 2017

Gods woord voor elke gelegenheid in ons levenPredik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht-  2 Tim. 4:2.

2Tim.3:14,15Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de Heilige Schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.

Deze woorden komen recht uit het hart van God, mijn kind, en ze zijn voor jou bestemd.

Vanaf dat je geboren werd – in die ongelooflijke nacht toen alleen jij en ik wakker waren – heb je Zijn adem die woorden horen fluisteren in jouw kleine, niet te troosten oortjes.
Wat heb ik gebeden dat Gods Geest Zijn woorden zou gebruiken om een bovennatuurlijke rust en vrede te brengen in die slapeloze nachten die tot jaren uitgroeiden. En dat heeft Hij gedaan.

Je groeide op, en tussen je lachjes, het knoeien met je melk, je lekkere plekje op de bank, het gehang aan mama’s rokken, hoorde je steeds elke morgen Zijn stem – ons Woord voor de Dag. Het Woord gaf ons steun en oefening in die peutertijd en ook nu draagt ons nog steeds.

Je hoorde Zijn heilige woorden terwijl je tijdens onze gezinsdienst op je kop hing op de bank, in die jaren dat je het moeilijk vond om stil te zitten; toen ik dacht dat je je beweeglijke handjes nooit thuis zou leren houden. En als het erop begon te lijken dat het allemaal vergeefs was kon je opeens rechtop gaan zitten en iets heel waars bijdragen aan ons gesprek  – een genadig teken van God dat Hij aan het werk was in kleine harten, ook als wij het niet zagen. We ontvingen genadige tekenen die ons opriepen om te volharden in Zijn Woord en vertrouwend af te wachten.

Onder het gerammel van borden, terwijl ieder om het hardst praatte, en de deurbel ging, het huiswerk lag te wachten, zaten we om onze gehavende tafel en bleven taai volharden. Als stemmen van buiten harder worden, worden Zijn woorden zachter. Als er vragen rijzen, zijn in Zijn woord antwoorden te vinden. Als het nieuws ons rillingen bezorgt, is onze toevlucht in Zijn woord. Door de kracht van Zijn Geest vinden wij in Zijn woorden inzicht, mededogen en groeit het besef hoe wij kunnen leven en licht uitstralen in een wereld die Hem niet kent. Wij leerden dat wij ons kunnen voelen als vreemdelingen in een vreemd land. Maar met Zijn hart en Zijn gedachten, vervat in de bladzijden die we voor ons hebben, zullen we nooit alleen zijn.

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. – 2 Tim 4:2

Nog voor jouw voetjes bij de grond konden, streelde ik jouw arm als wij samen in de kerkbank zaten onder de boodschap van het Woord. In de samenzang en vanaf de preekstoel hebben Zijn woorden ons telkens omhoog getild, overtuigd, bemoedigd, terechtgewezen en hoop gegeven die niet van deze wereld is. En als je dan hete tranen over mijn gezicht ziet lopen? Lieverd, dan ben ik alleen maar overweldigd door Jezus. En zo berouwvol over mijn zonden. Zo kleingemaakt onder Zijn genade. Zo dankbaar voor het kruis. Zijn woorden brengen mij daartoe. Zij brengen mij bij Hem.

Het is nu tijd, mijn kind. Tijd voor jou, om dit Boek nu zelf te openen.

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.-  2 Tim 4:3-4

Laat je dagelijks doordrenken met Zijn waarheid. Drink dagelijks in Zijn tegenwoordigheid. Leer door middel van deze bladzijden Hem kennen Die alles voor jou gaf. En laat er nooit, nooit, een eind komen aan je behoefte om Hem beter te leren kennen en meer lief te hebben.

Anderen zullen zich van Zijn Woord afkeren en voorbijgaande passies nastreven in plaats van blijvende vrijheid in Hem. Maar jij – wees standvastig in de gezonde leer.
Berg het in je hart en laat het niet los.
Het is je reddingslijn – een vast fundament in verwarde tijden, en je roeping om stand te houden totdat je geloof overgaat in aanschouwen.

Jouw Bijbel is niet bedoeld voor een plek op de boekenplank, maar bedoeld om je rechtstreeks naar de Vader te leiden.

In geest en in waarheid: Hij heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben

Haast je naar Hem toe
Ken Hem
Aanbid Hem
Klem je aan Hem vast

En neem dan je kruis op en volg Hem…

Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.- 2 Tim 4:5

Aan Zijn voeten,

Whitney

Week 6 woensdagWoensdag LEES: 4:1-5 SOAP: 4:2-4

predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.


SOAP
Predik het woord, maar weet dat het niet eenvoudig is. Niet iedereen wil Gods Woord horen maar desalniettemin moeten we het doen. Verwacht niet heel veel aanmoediging, maar doe het uit gehoorzaamheid aan onze Heer. Spreek Gods waarheid in liefde met veel geduld. Gods Woord is levend en geschikt om te leren, te onderwijzen en om het lichaam van Christus aan te moedigen om vol passie voor Hem te leven. Hij is onze focus, niet de wereld en haar waarden.

Lieve Jezus,

Help mij om niet bang te zijn voor afwijzing maar om me te herinneren dat U ook afgewezen werd voor het spreken en het uitleven van de waarheid. Help mij om "het stof af te schudden" en niet terneergeslagen te raken als mensen Uw waarheid niet willen aannemen. Help mij om mijn ogen op U gericht te houden, liefdevol Uw wil te doen en niet naar anderen te kijken voor bevestiging of goedkeuring. Amen.

dinsdag 10 oktober 2017

Week 6 dinsdagDinsdag LEES: 3:10-17 SOAP: 3:16-17

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.


SOAP
Alles wat we nodig hebben om God te kennen, Zijn wil te kennen en onze levens te leven met een doel voor Hem, is op de bladzijden van de Bijbel te vinden. Heb je wijsheid nodig? De Bijbel deelt Gods wijsheid door de pagina's heen. Heb je hulp nodig om het geloof door te geven aan je kinderen? De Bijbel leert ons het belangrijk van het lezen van de Schrift, het op te bergen in ons hart en het uit te leven in onze levens. In elk gebied van ons leven wil de Bijbel ons toerusten met kennis, doel en inspiratie en het is ons allemaal gegeven door de meest geweldige Auteur aller tijden: God. De Bijbel is Gods liefdesbrief aan ons. Pagina na pagina deelt Hij Zijn liefde en reddingsplan voor Zijn kinderen.

Lieve Jezus,

Dank U dat U genoeg van ons houd dat U Uw Woord heeft gegeven. Help ons om het te lezen, te begrijpen en te weten hoe we dit kunnen toepassen in onze levens. Vergroot ons verlangen om in Uw Woord te zijn en om hierdoor dagelijks met U in gesprek te zijn. Amen.

maandag 9 oktober 2017

Wordt niet beïnvloed door goddeloosheid
Is het je ooit opgevallen dat mensen die veel tijd met elkaar doorbrengen vaak ook elkaars uitdrukkingen overnemen en zich op dezelfde manier gaan gedragen?

Zij beginnen zelfs op dezelfde manier te lachen. Mensen hebben de mogelijkheid anderen om zich heen te beïnvloeden, speciaal hen die heel dichtbij staan. Dat is de ene keer goed, maar soms is het ook inconsequent. Soms is het echter nodig om bepaalde mensen uit de weg te gaan omdat zij een gevaarlijke geestelijke invloed hebben.

Voordat we verder gaan wil ik een verwarrende zinsnede uitleggen. Sommigen van ons worden in verwarring gebracht door de zinsnede "in de laatste dagen'. Het kan klinken alsof je refereert aan een tijd in de verre toekomst. Maar in het Nieuwe Testament verwijzen de 'laatste dagen' naar de tijd tussen Christus' opstanding en Zijn tweede komst. Wij zijn in de laatste dagen van Gods verlossingswerk.

Paulus verwijst dus naar het 'nu'. Nu, in de kerk van vandaag zijn mensen die zeggen dat ze gelovigen zijn maar ze zijn het niet, en uiteindelijk bewijzen ze alleen maar oppervlakkig religieus te zijn. Zelfs Paulus had met dit soort mensen te maken. Zij importeerden goddeloze ideeën de kerk in, alsmede goddeloze houdingen en dito gedrag. Laten we kijken naar één van de belangrijkste eigenschappen die we vaak bij hen zien.

Het eerste wat genoemd wordt is dat sommige van de mensen in de Gemeente van Timoteus liefhebbers waren van zichzelf. Als iemand zichzelf in het middelpunt van zijn of haar leven zet, dan is er een scala aan andere zonden die zich vastzetten in het hart. Zelfzuchtigheid kan samengaan met met materialisme, trots en arrogantie (vs.2). Egocentrisme maakt mensen harteloos en zet aan tot misbruik (vs 3), met weinig tot geen oog voor anderen.

Maar het ergste is dat er een schijn van godsvrucht is (vs 5). Ze weten op zondag of in een groep van christenen de juiste dingen te zeggen. Zij hullen zich in een schijn van godsvrucht maar eronder verbergen zij verval. Ze zijn snel met lasterpraat, roddel en kritiek. Er is gebrek aan zelfbeheersing in woorden en daden. En voor het grootste gedeelte zijn ze er niet van overtuigd dat ze fout zitten.

Paulus zegt Timotheus en ons dat we ons niet moeten inlaten met zulk soort mensen. Maar laten we ook zeker zijn dat we begrijpen wat Paulus NIET zegt. Hij zegt NIET dat we buiten de kerk goddeloze mensen uit de weg moeten gaan. Jezus ging om met de meest zondige mensen en at zelfs met hen. Hij liet hen liefde en goedheid zien, noemde zonde: 'zonde', maar altijd wijzend op vergeving. We zijn in de wereld maar niet van de wereld. Dat betekent dat we mogen omgaan met de niet-christenen om ons heen, zodat we hen lief kunnen hebben en de genade laten zien die God ons in Christus aanbiedt.


Wat Paulus wel zegt is dat we moeten oppassen om ons te verbinden met hen die zich 'christenen' noemen maar die in tegenspraak met het Woord van God leven en Zijn Woord bespottelijk maken door te ontkennen datgene wat God zonde noemt.

Voor jou en mij betekent dit dat we sterk moeten zijn. Sterk in wat we geloven en waarom we het geloven. Het is nodig sterk te zijn in onze overtuiging over wat goed en fout is; wat acceptabel is en wat niet. We moeten sterk zijn zodat we kunnen staan voor waarheid en goedheid. We moeten sterk zijn zodat we anderen beïnvloeden in plaats van dat we zelf beïnvloed worden. Dit betekent dat we sterk moeten zijn in de Heer, want dat is de enige manier om we de invloed van de goddeloosheid kunnen weerstaan.

Kijkend naar Jezus,


Onderzoek je eigen leven eerlijk en beantwoord deze vragen: in welke gebieden van je leven ben jij gemakkelijk te beïnvloeden in goddeloosheid? Wie of wat beïnvloedt jou en hoe kan jij je tegen die beïnvloeding verzetten? Wie of wat beïnvloed jou op een godsvruchtige manier? Hoe kan jij meer godsvruchtige beïnvloeding zoeken in jouw leven?