woensdag 28 juni 2017

Dienend Leiderschap

 


Soms lees ik de bijbel zoals ik een film kijk. Ik wil dat de goede gaat winnen en ik hoop stiekem dat Jezus opeens naar voren zal stappen en de slechteriken op hun plaats zal zetten. Dit is wat de mensen in Jezus’ tijd wilden – en eigenlijk verwachtten – dat hun Redder zou doen. Ze wilden een held die zijn kracht tentoon zou spreiden en de Romeinen zou overweldigen; iemand die hun kwaliteit van leven en hun sociaal-politieke positie zou verbeteren. Maar, wat denk je? Een grote climax komt niet voor zoals in een Hollywoodscript (* spoiler alert: God wint nog steeds).  

Jezus is de oorspronkelijke dienende leider, en de verzen van vandaag geven ons de expliciete instructie om hetzelfde te doen.  

Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet  dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten macht over hen uitoefenen.  Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen  om gediend te worden, maar om te dienen, en  Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.” (Markus 10:42-45) Dit voorbeeld was bijna onbegrijpelijk voor de mensen in Jezus’ tijd – zelfs voor de discipelen.  

Jakobus en Johannes vroegen Jezus niet alleen om Zijn gunst, maar vroegen Jezus ook om hun een voorkeursplaats te geven aan Zijn linker-  en Zijn rechterhand. Ze vroegen om plaatsen van prestige en macht. Deze discipelen hebben niet gehoord of niet begrepen wat Jezus probeerde te leren aan hen over Zijn komende eeuwige koninkrijk.  

Dit is een aantal details waarop we kunnen letten bij deze misstap van de discipelen:  

  • Menselijke natuur: We zijn zondige mensen, we zijn zelfzuchtig. Heb je ooit gefantaseerd dat je succesvol was of nodig was of dat je de held van de dag was? Ik wel. Heb je ooit gewenst dat je zou werken zonder moe te worden, zodat je werd opgemerkt of werd bedankt of dat je vervolgd werd om je geloof? Ik ook niet. Het is niet mijn belangrijkste motief, maar ik vind het prettig als mensen opmerken dat ik hard werk en ik vind het fijn om dat wat ik heb bereikt te vieren. 

Onzelfzuchtig zijn en het hebben van pure motieven vraagt om vastberadenheid en oefening en om de transformerende kracht van de Heilige Geest in onze levens. 

  • Culturele invloeden: Mijn idee van wat normaal is, is gevormd (en scheefgetrokken) door het opgroeien in de Westerse cultuur. Onze cultuur beloont mensen die grenzen verleggen en voor zichzelf opkomen. Ik stel me voor hoe mensen vandaag de dag Jakobus’ en Johannes’ moed zouden kunnen bestempelen als assertiviteit, leiderschap, moed en zelfvertrouwen. Jezus had dat bestempeld als trots, misleid en egoïstisch. (Merk op dat Jezus hen niet aan de kant schoof; Hij verfijnde hen steeds meer.) Onze cultuur hecht weinig waarde aan dienen. 

  • Druk vanuit de familie:  Het is interessant dat de moeder van Jakobus en Johannes in Mattheus 20:20 aan Jezus precies dezelfde vraag stelt voor haar jongens, en dat hun vader een relatief rijke visser was. Het is een van mijn eigen grootste angsten om mijn kinderen op te voeden met het idee dat ze ergens recht op hebben en ik vraag me af of ze het gevoel hadden dat ze meer rechten dan de gemiddelde mens hadden gezien hun bovengemiddelde financiële opvoeding.  

Dus, ja, dienend leiderschap is moeilijk, maar ik denk dat je veel BEMOEDIGING kunt vinden in dit voorbeeld. Je hoeft geen directeur te zijn om waardevol te zijn. Je hoeft niet allerlei comités te leiden of allerlei diploma’s te hebben. Dat mag wel natuurlijk, maar het is geen vereiste voor jouw waarde als persoon of voor het veiligstellen van jouw plaats in het koninkrijk van de hemel. Er is geen cv of genealogie nodig bij deze paarlen poorten.  

Dienend leiderschap is een dagelijks karwei. 

Het is het houden van je kinderen en proberen om Christus’ gedrag voor te leven. 

Het is het aanmoedigen van je echtgenoot, trouw zijn in gebed en actie ondernemen voor het verbond dat jullie hebben gesloten. 

Het is het bemoedigen van vrienden. 

Het is het zien van potentieel in mensen en het is het ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden. 

Het is vrijwilligerswerk doen en jouw tijd en vaardigheden inzetten in je kerk en gemeenschap. 

Het is haasten om de taken te doen, dienstbaar, omdat je ziet dat het gedaan moet worden. 

Het is leiden met extra genade, goedheid, en geduld voor de menen op wie je invloed hebt. 

Het is standvastig blijven, proberen om te groeien in vreugde en geloof (Fil. 1:25). 

Het is dat je God de glorie geeft in elke situatie. 

Jakobus en Johannes werden uiteindelijk geweldige dienende leiders die het evangelie brachten. Ze werden vervolgd om hun geloof (zoals Jezus in Markus 10:39 voorzegde toen hij zei: ‘De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken…’). Maar ze bleven trouw, zelfs in executie (Jakobus) en ballingschap (Johannes).  

We zijn niet perfect in onze menselijkheid of perfect in ons geloof, dus we zullen nooit perfecte dienende leiders zijn. Gelukkig roept God ons niet om perfect te zijn. Hij roept ons om trouw te zijn. 

We geloven in een dienende Messias, die ons vrijkocht met Zijn eigen leven. De uitdrukking dat daden meer zeggen dan woorden klopt. Bewust dienen zal leven brengen op dode plaatsen. Het verandert onze huizen, onze bedrijven en onze kerken. Laten we onze gemeenschap van gelovigen ondersteunen en de wereld voor Christus winnen door mensen te dienen. 

Genade en vrede, 

Sara 

Week 2 woensdag


DAG 3 – WOENSDAG
Het Vreemde Verzoek
LEES: Markus 10:35-45 

SOAP: Markus 10:35-38

Johannes en Jakobus vroegen Jezus om aardse posities vol eer, macht en autoriteit. Jezus legt uit dat ze veel zullen lijden vanwege hun relatie met Hem. Jezus vertelt hen dat de hoogste ambitie om na te jagen mag zijn om Gods mensen die te dienen en te zegenen.  

Welke bediening, leidinggevende positie of promotie heb jij? Moet je eer najagen loslaten of stoppen met vergelijken? Ware grootsheid in Gods ogen is in het nederig dienen van de ander, want dat is wat Jezus deed, Zijn Zoon.


Vader God, geef mij een dienend hart zoals Uw Zoon Jezus. Heer, leer mij om tevreden te zijn in mijn huidige positie. Help me om niet te vergelijken met anderen en competitief te zijn met andere zussen in Christus. In Jezus naam. Amen.

dinsdag 27 juni 2017

Week 2 dinsdag


DAG 2 – DINSDAG
Twee Heethoofden      
LEES: Lukas 9:51-56        
SOAP: Lukas 9:53-55

Johannes en Jakobus, met als bijnaam “zonen van de donder” vanwege hun opvliegende karakter, bieden aan om een dorp te verwoesten wat Jezus niet welkom heet. Jezus vermaand ze. In hun wandel met Jezus verandert Hij hen en leert Hij hen om Zijn karakter aan te nemen van liefde en genade.

Hoe verandert God jouw karakter zodat je meer op Jezus gaat lijken? Als je tijd met God doorbrengt, in gebed en in Zijn Woord, dan ga je meer op Hem lijken en krijg je de mogelijkheid om te laten zien wie Hij is aan anderen.

Vader God, ik dank U dat U mij elke dag meer op U laat lijken. Heer, vuur het verlangen in mijn hart aan om meer tijd met U door te brengen in gebed en studie. Help mij om U te laten zien in wie ik ben aan alle mensen die ik tegenkom. In Jezus naam. Amen.

maandag 26 juni 2017

Christus Volgen, Wat Het Ook KostJezus volgen is meer dan ja-knikken, je hand opsteken, iets ondertekenen of een gebed herhalen – hoewel iemand die tot Jezus komt deze dingen wel kan doen. Jezus volgen betekent dat je niet terugkeert naar je gewone leven, dat het enige verschil zou zijn dat je naar de hemel gaat. Jezus volgen is stoppen met alleen op jezelf te vertrouwen en alles wat we hebben aan Hem overgeven. Niets minder dan dat is discipelschap– Randy Alcorn 

Voordat ik op reis ga, schiet ik in een soort obsessieve voorbereidingsmodus. Ik schenk niet alleen aandacht aan wat nodig is. Het is alsof er een alter-ego tevoorschijn komt en voor ik het in de gaten heb ben ik vergeten kasten aan het opruimen, strijk ik bergen was weg die er al weken lagen en schuur ik verborgen plekjes in mijn huis die zelden worden schoongemaakt. Al die taken die ik meestal niet doe zijn ineens prioriteit als ik eraan denk wat ik allemaal achterlaat. Weet je wat het verdrietige is van dit vreemde fenomeen? Je betaalt er een hoge prijs voor. Ik ben vaak zo gehecht aan het hier en nu dat ik de vreugde voor wat nog komt opoffer.  

Als Jakobus en Johannes bij de discipelen horen die Jezus onmiddellijk volgden, ben ik de discipel die aarzelt. 

Als het aankomt op het volgen van Jezus, ervaar ik vaak weerstand tegen de nieuwe richting die we opgaan als dat betekent dat ik het comfortabele achter moet laten om het grote onbekende te omarmen. Ik weeg vaak af wat ik moet opofferen voordat ik instem. Ik voel me vaak geïntimideerd door de menigte en hou me in als ik weet dat Hij me roept om mijn mond open te doen. Vaak ben ik zo gehecht aan het hier en nu dat ik de ongeëvenaarde vreugde van wat nog komt opgeef. De ongeëvenaarde vreugde van intiem en onmiddellijk volgen van Jezus. 

Maar Jakobus en Johannes aarzelen niet.  

Jezus riep hen en ze lieten alles achter om Hem te volgen: relaties, verantwoordelijkheden en hun leven. Geen voorbereidingen, geen dramatische overtuigingskracht, geen obsessie met hun agenda’s en zonder vast te houden aan het verleden. Man, ik zou willen dat ik zo kon volgen. 

Ik word overweldigd als ik denk aan de definitie van dit woord en hoe het zich verhoudt tot mijn wandel met Christus: 

On-mid-del-lijk:  

  1. Ineens; meteen 

  1. Zonder tussenliggende tijd of ruimte 

Dit ene ding blijkt steeds weer waar te zijn in mijn leven: de mate waarin ik bereid ben om Jezus te volgen verhoudt zich proportioneel tot de nabijheid van mijn relatie met Hem op dat moment. Jakobus en Johannes waren vasthoudend in de manier waarop ze Jezus volgden omdat ze geloofden dat Jezus was wie Hij zei dat Hij was. Hoewel ze nog veel te leren hadden, vertrouwden ze erop dat het volgen van Jezus van groter betekenis was dan wat ze er ook voor zouden moeten opofferen. Ze vertrouwden Hem niet alleen, ze werden ook getransformeerd door Zijn aanwezigheid. Ontegenzeggelijk veranderd, ze lieten alles achter dat tussen hen en hun toegewijde relatie met Jezus in zou kunnen komen te staan. 

Een echte ontmoeting met Jezus verandert alles. 

Hoe zit het met jou? 
  
Aarzel je wel eens om ergens heen te gaan? 

Wat vind jij lastig om op te geven? 

Aarzel je wel eens om je mond open te doen? 

Het zou kunnen dat deze aarzelingen– wat het ook is wat je tegenhoudt van complete overgave om Christus te volgen – gevoed worden door de idolen van deze wereld die heel subtiel plaats hebben genomen op de troon van je hart. Maar als we verzadigd zijn met Zijn Woord en Zijn aanwezigheid bewust zoeken is de veranderingskracht van Christus in ons ontegenzeggelijk! Het opgeven lijkt dan helemaal niet zoveel te kosten. Ons vertrouwen in Zijn autoriteit en goedheid klimt tot grote hoogte. Als we onze wil opgeven voor Zijn wil winnen we zoveel… omdat Jezus zelf de grootste schat is. 

Jezus gaf Jakobus en Johannes later de naam Zonen van de Donder. Zo wordt een tipje van de sluier opgelicht en zien we hoe hun gepassioneerd discipelschap de wereld op z’n kop zette voor Christus. Als mensen die dicht bij Jezus leefden leerden zij hoe ze hun felle persoonlijkheden konden inzetten en ze groeiden in nederigheid, genade en dienstbaarheid. Jakobus zou de eerste van de twaalf zijn geweest die gemarteld werd om zijn geloof. Johannes’ radicale transformatie zou ervoor zorgen dat hij bekend kwam te staan als de apostel van de liefde en als degene aan wie Jezus tijdens de kruisiging vroeg om voor Zijn moeder te zorgen.  

Ze volgden Jezus, ongeacht de kosten… en het begon allemaal met één ‘ja’. 

Wat moet JIJ overgeven en waar moet je ‘ja’ tegen zeggen als Hij roept vandaag? 

En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.” – Markus 1:20  

Ik heb besloten om Hem te volgen. Ik keer niet terug, ik keer niet terug…. 

Aan Zijn Voeten, 

Whitney 


Uitdaging van week 2: identificeer een gebied in je leven waarbij je aarzelt om Christus helemaal te volgen. Bid en vraag God welke wereldse dingen je misschien tegenhouden, schrijf dan elke stap op die je deze week kunt nemen om in gehoorzaamheid te wandelen.