maandag 16 januari 2017

Introductie Wandelen in Wijsheid

   

Introductie op Wandelen in Wijsheid
  

Je hoeft niet lang te leven om erachter te komen dat het leven vol zit met keuzes en dat onze keuzes consequenties hebben. Sommige keuzes zijn zo makkelijk als beslissen wat we zullen eten en andere keuzes brengen zware verantwoordelijkheid met zich mee die een diepe impact kunnen hebben op onze relaties, ons werk, onze financiën en onze toekomst. Van de dag dat we klein waren tot onze laatste dagen hier op aarde, elke morgen worden we wakker met twee wegen die voor ons liggen: de weg van de dwaas en de weg van de wijsheid.

Het boek Spreuken laat ons oog-in-oog staan met de wijze en de dwaas en de gevolgen van de keuzes die ze maken. Een collectie kernachtige spreuken vooral geschreven door koning Salomo, de tekst is heel persoonlijk, soms zelfs ongemakkelijk doorzichtig, en ze schromen niet om in te zoomen op ‘s werelds grootste verleidingen die ons kunnen afleiden van wandelen in de wijsheid die God voor ons bedoeld heeft.

In deze zes-weekse studie zul je merken dat ons leesplan ons meeneemt in een actuele blik op het boek Spreuken, beginnend bij de Bron van wijsheid. Daarna reizen we verder door deze nuchtere spreuken die ons wijzen op wijsheid in ons spreken, onze relaties, ons werk en weelde en uiteindelijk hoe we wijsheid toepassingen op de verleidingen om ons heen. We eindigen onze studie met het kijken naar de vruchten van het wandelen in wijsheid. Ons gebed is dat door deze actuele introductie je dieper zal willen studeren in Spreuken als geheel na onze tijd samen.

Een belangrijk iets om in ons achterhoofd te houden als we studie doen is dat deze spreuken principes zijn en geen beloftes. Beloftes zijn gegarandeerd en principes wijzen ons op algemene waarheden. Ouders die hun kinderen onderwijzen op de weg die ze moeten gaan (Spreuken 22:6) zijn vaak getuige van hun kinderen die wandelen in wijsheid als volwassenen, als vrucht hiervan. Maar omdat spreuken geen beloftes zijn en we in een gevallen wereld leven, ervaren soms de meest ijverige, trouwe ouders deze realiteit niet.

Als we ons voorbereiden om te beginnen, komen twee bekende verzen van het zeg-het-zoals-het-is boek Spreuken in gedachten. Hoewel dit boek wijsheid bevat, geïnspireerd door God, dat we bijna op elk gebied van ons leven kunnen toepassen, bevatten de volgende verzen een nog groter doel:

Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.
Spreuken 3:5-6

Vertrouw op de HEERE met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet is waar het boek Spreuken ons uiteindelijk toe leidt. God is de bron van alle wijsheid. Hij gebruikt deze spreuken om ons het pad te wijzen dat leidt naar wijsheid, en Hij onthult ons de vrucht van wandelen in deze grote wijsheid… zodat ons vertrouwen uiteindelijk niet is in ons eigen ploeteren, maar stevig in Hem gevonden kan worden.

Opdat uw vertrouwen op de HEERE zal zijn,
maak ik het heden aan u bekend,
ja, aan u!
Spreuken 22:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Studeer met ons mee als we samen in Gods Woord duiken tijdens deze zes-weekse LoveGodGreatly studie. Je kan de studiegids downloaden op de engelse website. Hier vind je ook het leesplan. Je kan de studiegids ook bestellen via Amazon.de.
Ben jij een Facilitator of wil je graag een facilitator zijn? Reageer dan op deze blog zodat we weten wie er allemaal mee doet en zodat we elkaar kunnen helpen en voor elkaar kunnen bidden!

Helaas worden dit keer de blogs niet vertaald. Ook de overdenkingen kunnen voor deze studie helaas niet vertaald worden. Ben je goed in Engels en wil je graag mee helpen in het vertaalteam? Ook dan nodigen we je uit om te reageren. Weet dat er voor jou gebeden wordt!

donderdag 29 december 2016

Op naar 2017...

Het is alweer een tijdje geleden dat de laatste blog hier verscheen. Ook zijn de afgelopen twee studies niet vertaald en niet op de weblog verschenen. Het eind van dit jaar was ik met zwangerschapsverlof en momenteel zijn er geen andere vertaalsters actief. 

Draag je dit werk en deze bediening een warm hart toe en ben je goed in Engels of wil je graag een studiegroep leiden? Neem dan contact op en we horen graag of je zou kunnen helpen bij dit geweldige werk! Weet dat er voor je gebeden wordt!

De volgende studie gaat over wijsheid. We gaan kijken naar verschillende onderwerpen vanuit het boek Spreuken. Er wordt op dit moment hard aan gewerkt om dit vertaald te krijgen voor jullie. Deze start een week later dan de Engelse studie, dat is 23 januari 2017! Houd dus deze weblog in de gaten voor de links naar de studiematerialen en overige informatie. Doe je mee?
We hebben zin om dit komende jaar weer enthousiast te beginnen om samen met jullie in Gods Woord te duiken en te ontdekken welke mooie dingen onze God voor ons in petto heeft! We zijn zo dankbaar dat we dat samen met jullie mogen doen! Wil je ook voor ons bidden, voor het werk achter de schermen en voor alle andere vrouwen die we mogen bereiken met het werk van LoveGodGreatly?

zaterdag 29 oktober 2016

Week 8 - Reactie dag


1. Heb je je ooit gevoeld als beschadigd goed? Belijd die gevoelens aan God en lees dan Hebreeën 9:11-13. Vraag God in gebed om toe te staan dat je afstand kunt doen van gevoelens van schaamte en schuld, zodat je Hem, de Levende God, kunt dienen.

2. Welke dingen blijf je doen om “goed genoeg” te zijn om je redding te verdienen?

3. Vraag God biddend om je te leiden naar iemand die behoefte heeft om te horen over de liefde van God. Hoe zou je die persoon kunnen vertellen over wat Jezus heeft gedaan voor jou?

4. Wat betekenen Gods barmhartigheid en genade voor jou?


5. Je hebt vrijheid gekregen in Christus! Kies vandaag om weg te lopen uit je zelf opgelegde gevangenis, je schuld en schaamte achter je te laten om de levende God te dienen met een vernieuwd hart! 

vrijdag 28 oktober 2016

Week 8 vrijdag
God geeft veel mensen natuurlijke talenten, gaven en mogelijkheden. Maar op hun dag van redding wordt christenen een bovennatuurlijke gave gegeven om te gebruiken voor de glorie van God. Als gelovigen dienen in het lichaam van Christus dient ieder deel een waardevolle bedoeling en rol in de groei van Gods Koninkrijk. Wanneer we niet onze gaven van God gebruiken, hoe onbelangrijk we ook geloven dat we zijn, hinderen we het lichaam van Christus.

Hoe gebruik jij de gaven die God jou heeft gegeven? Wanneer we anderen dienen, groeit Gods Koninkrijk, wordt Gods kerk versterkt en groeien en volgroeien we geestelijk.

Vader God, ik dank U voor de heilige en krachtige gaven die U heeft gegeven aan Uw mensen in Uw kerk. Maak ons goede rentmeesters van de gaven die U ons gegeven heeft. Maak ons onbevreesd en dapper in het delen van onze gaven met Uw mensen. Vermeerder de werkers voor Uw oogst, zodat Uw koninkrijk zal vermenigvuldigen. Vernieuw en hernieuw ons wanneer we vermoeid raken. Ontwikkel in Uw mensen de volharding en het doorzettingsvermogen om de oogst te bereiken die U voor ons heeft klaargezet. In Jezus' naam. Amen. 

Hoe kun je WETEN dat je bent vergeven?
De afgelopen acht weken zijn voorbij gevlogen en ik bid dat we deze studie een beetje gesloopt, een hoop veranderd en met compleet ontzag voor onze grote God en Zijn fantastische geschenk van vergeving afsluiten.

Vele nachten werden gespendeerd aan bidden en het schrijven van dit boek (en vervolgens nog wat meer bidden, Jezus smekend om de juiste woorden), en we geloven dat er geen betere tijd is om uit Gods Woord te delen over wat het echt betekent om vergeven te zijn.

We wilden een boek dat echt en rauw was – een boek dat vrouwen zou laten weten dat ze niet alleen zijn in de worstelingen van dit leven. De waarheid is dat het team van vrouwen dat heeft bijgedragen aan dit boek enorme lef en kwetsbaarheid heeft laten zien in het delen van hun verhalen. Waarom zouden ze dat doen? Omdat Jezus waardig is. Ons gebed is dat je door deze pagina’s versteld zult staan over Jezus en Zijn genade – hetzij voor de eerste keer, of helemaal opnieuw – en dat deze waarheid ieder van ons zo radicaal zal veranderen dat het overloopt in de gekwetste wereld om ons heen.

Maar misschien heb je deze pagina’s gelezen en vraag je je nog steeds af of God jou echt heeft vergeven.

We smeken je – wacht niet nog een dag om de liefde en vergeving te omarmen die Jezus heeft voor jou. Hoe kun je dat doen?

Ken deze waarheden uit Gods Woord…

God houdt van jou. 

Zelfs wanneer je je onwaardig voelt en alsof de hele wereld tegen je is, houdt God van jou – ja, jou – en Hij heeft jou voor een geweldig doel geschapen.

Gods Woord zegt: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

Onze zonden scheiden ons van God.

We zijn allemaal zondaren van nature en door keuze, en daardoor zijn wij gescheiden van God, die heilig is.

Gods Woord zegt: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” (Romeinen 3:23).

Jezus stierf zodat jij kon leven.

De consequentie van zonde is de dood, maar daar hoeft je verhaal niet te eindigen! Gods gratis geschenk van redding is beschikbaar voor ons, omdat Jezus de straf droeg voor onze zonden toen Hij stierf aan het kruis.

Gods Woord zegt: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (Romeinen 6:23); “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8).

Jezus leeft!

De dood kon Hem niet vasthouden en drie dagen nadat Zijn lichaam in het graf werd gelegd, is Jezus weer opgestaan om daardoor zonde en dood voor altijd te verslaan! Hij woont nu in de hemel en is een plaats aan het bereiden in de eeuwigheid voor iedereen die in Hem gelooft.

Gods Woord zegt: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” (Johannes 14:2-3).

Ja, je kunt WETEN dat je vergeven bent.
 
Accepteer Jezus als de enige weg tot redding…

Het accepteren van Jezus als jouw Redder gaat niet over wat jij kunt doen, maar meer over geloof hebben in wat Jezus al gedaan heeft. Het vergt het erkennen dat je een zondaar bent, geloven dat Jezus stierf voor je zonden en vergeving te vragen door je volledige vertrouwen te plaatsen in Jezus’ werk aan het kruis in jouw plaats.

Gods Woord zegt: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.” (Romeinen 10:9-10).

Hoe ziet dit er praktisch uit? Met een oprecht hart kun je een eenvoudig gebed zoals dit bidden:

God,
Ik weet dat ik een zondaar ben.
Ik wil geen dag meer leven zonder de liefde
en vergeving te omarmen die U voor mij heeft.
Ik vraag om Uw vergeving.
Ik geloof dat U bent gestorven voor mijn zonden en ben opgestaan uit de dood.
Ik geef alles wat ik ben aan U over en vraag U om Heer te zijn in mijn leven.
Help me om me van mijn zonden af te keren en U te volgen.
Leer mij wat het betekent om in vrijheid te wandelen als ik onder Uw genade leef
en help me te groeien in Uw wegen terwijl ik zoek om U meer te kennen.
Amen.

Als je zojuist dit gebed hebt gebeden (of iets dergelijks in je eigen woorden), wil je dan een e-mail sturen naar info@lovegodgreatly.com? We willen je graag op weg helpen op deze opwindende reis als kind van God!

Aan Zijn voeten, 
Whitneydonderdag 27 oktober 2016

Week 8 donderdag
De bron van vrede van een christen komt van God en de kennis dat ze met Hem verenigd is door Jezus Christus. Dezelfde machtige kracht die Jezus uit de doden heeft doen herrijzen, is binnenin ons en rust ons elke dag uit om Gods wil te doen en te leven voor Zijn glorie. We hoeven niet te vrezen. Jezus verzekert ons van de zekerheid van Gods permanente aanwezigheid met ons. We kunnen ook de vrede ervaren die komt van het weten dat Jezus in de hemel is gezeten naast God, biddend voor ons. 

Is vrede een geschenk dat je geeft aan iedereen die je tegenkomt? Christenen hebben vrede gemaakt met God, zodat we in staat zijn de boodschap van vrede met anderen te delen. 

Vader God, ik dank U voor Uw vrede die alle verstand te boven gaat. Leer mij om een vredestichter te worden in alle situaties, Christus in iedere situatie en omstandigheid te brengen. Help me om Uw boodschap van vrede te delen met mensen in strijd. In Jezus' naam. Amen. 

woensdag 26 oktober 2016

Week 8 woensdag
Christenen zijn geroepen om vredestichters te zijn. We laten liefde in actie zien door verschillen tussen mensen proberen te overbruggen. De vrede van een christen kan rusten in Jezus' verlossende werk aan het kruis. Wanneer we worden geconfronteerd met chaos en verwarring, kunnen we rusten in de kennis dat God vrede en verzoening kan brengen in de ergste situaties.

In welke omstandigheden heb je het nodig om Gods vrede te ervaren. Als christen ben je gevuld met de Geest van de levende God. De Heilige Geest biedt vrijelijk vrede aan alls we ons aan Hem onderwerpen. We zouden altijd moeten bidden om kalm en vredig te blijven tijdens moeilijkheden, in het bijzonder als we tegenover een chaotische wereld staan. 

Vader God, ik dank U voor Uw geschenk van vrede en liefde. Help me om chaos en verwarring te vermijden en dat ik rustig blijf in chaotische tijden. Help me om standvastig te blijven wanneer de wereld om me heen wankelt en onzeker is. In Jezus' naam. Amen.